Διευκρινίσεις για δικαιώματα, ενιαία ενίσχυση και μητρώο στην αμπελοκαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, με σκοπό την ενημέρωση των αμπελοκαλλιεργητών, γνωστοποιεί τα εξής:

 

1. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης & Αμπελουργικό μητρώο.

Καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, η Υπηρεσίας μας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι σύμφωνα με το άρθρο 194α του Καν(ΕΚ) 1234/2007 και το άρθρο 10 της με αρ. 3323/99635/1-8-2014 Υπουργικής Απόφασης πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ). Συνεπώς τα αλφαριθμητικά στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν κυρίως τα οινάμπελα, θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμφωνία με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο).

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων και των δράσεων του αμπελοοινικού τομέα (π.χ. αναδιάρθρωση αμπελώνων, βιολογική γεωργία, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα) πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης των δηλωμένων στοιχείων των δύο βάσεων (Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ), επομένως θα πρέπει κατά την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου αλλά και αντίστροφα, κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, να επιβεβαιώνονται τα καταγεγραμμένα στοιχεία των δύο βάσεων από τον παραγωγό (υπόχρεο της ορθής δήλωσης των στοιχείων των αμπελοτεμαχίων και της καλλιεργητικής τους κατάστασης).

 

2. Ανενεργά δικαιώματα φύτευσης οιναμπέλων

Σε εφαρμογή των απαιτήσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στον αμπελουργικό τομέα και της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) οίνου, η Υπηρεσία μας ενημερώνει στους αμπελουργούς ότι υπάρχει κίνδυνος να μειωθεί η συνολική έκταση των αμπελώνων της Π.Ε. Λάρισας καθώς τα ανενεργά δικαιώματα αμπελοκαλλιέργειας πρόκειται να διαγραφούν οριστικά από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Αμπελοκαλλιέργεια οποιασδήποτε έκτασης πάνω από ένα (1) στρέμμα, που έχει δηλωθεί στο αμπελουργικό μητρώο αλλά δεν συνοδεύεται από δήλωση ΟΣΔΕ και δήλωση συγκομιδής για δύο συνεχή έτη χαρακτηρίζεται ως ανενεργό δικαίωμα.

Με σκοπό να μην χαθούν τα δικαιωμάτα εκτάσεων αμπέλου, οι οποίες είναι δηλωμένες στο αμπελουργικό μητρώο, αλλά έχουν εγκαταλειφθεί ή δεν προβλέπεται η συνέχεια της καλλιέργειάς τους, οι κάτοχοί τους μπορούν να τα μεταβιβάσουν σε αμπελοκαλλιεργητές, που ενδιαφέρονται για δικαιώματα φύτευσης.

Οι αμπελουργοί, που αποκτούν δικαιώματα από μεταβίβαση, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων περιόδου 2015-2016, για το οποίο αιτήσεις κατατίθενται έως 15 Μαϊου 2015, και να επιδοτηθούν για τα μέτρα Φύτευσης βάση δικαιώματος και Βελτίωσης Τεχνικών Διαχείρισης.

 

3. Εγκαταλειφθείσα αμπελουργική έκταση

Με σκοπό την επικαιροποίηση της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και να μην χαθούν  δικαιωμάτα εκτάσεων αμπέλου, παρακαλούνται οι αμπελοκαλλιεργητές της Π.Ε. Λάρισας να ελέγξουν το αμπελουργικό τους μητρώο και σε περίπτωση που υπάρχει έκταση χαρακτηρισμένη ως εγκαταλειφθείσα να προσέλθουν στην Υπηρεσία για να διευκρινισθεί η υπάρχουσα κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για κάθε περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορία στα τηλέφωνα 2413511148 (Νικολέττα Μπότη) και 2413511171 (Ελεάννα Πορίχη).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις