Οριακή μείωση της ανεργίας τον Απρίλιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 2015.
 
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2015 ανήλθε σε 25,6% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 27,0% τον Απρίλιο του 2014 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 25,8% τον Μάρτιο του 2015. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Απρίλιο του 2015 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.543.651 άτομα.
 
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.216.870 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.334.628 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Απρίλιο των ετών 2010 έως και 2015 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).
 
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 49.283 άτομα σε σχέση με το Απρίλιο του 2014 (αύξηση 1,4%) και κατά 16.834 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (αύξηση 0,5%).
 
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 78.759 άτομα σε σχέση με το Απρίλιο του 2014 (μείωση 6,1%) και κατά 11.848 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (μείωση 1,0%).
 
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 21.089 άτομα σε σχέση με το Απρίλιο του 2014 (μείωση 0,6%) και κατά 9.103 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2015 (μείωση 0,3%).
 
Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική που «απομακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιμήσεις της στα δεδομένα πολλών μηνών για να μπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη.
 
Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) έτσι ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.
 
Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόμενους μήνες που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενημέρωσης του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.
 
Οι χρήστες πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη ότι οι πρώτες εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν διότι παράγονται με τα συλλεγμένα και επεξεργασμένα κατά την δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεγμένα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για αυτό το λόγο οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.


Πηγή: taxheaven

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις