Δολωματκοί ψεκασμοί στη Μαγνησία

Το πρόγραμμα εφαρμογής προληπτικών δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Αισωνίας και Πτελεού

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Ομάδας Έργου Δακοκτονίας αναφορικά με τα πληθυσμιακά μεγέθη και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά του δακοπληθυσμού (αριθμό ακμαίων, αναλογία φύλου και  ωριμότητα των θηλυκών ακμαίων του δάκου της ελιάς) που προέκυψαν από την εργαστηριακή εξέταση των δειγμάτων δάκου που συλλήφθηκαν στο δίκτυο παγίδων ανακοινώνει στους ελαιοκαλλιεργητές ότι κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση και έχει δοθεί εντολή στους εργολάβους για την εφαρμογή του 3ου προληπτικού δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας:

• στη Δημοτική Ενότητα Αισωνίας του Δήμου Βόλου στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου (1 συνεργείο): στις 14/10/2015 οι τοποθεσίες Διμήνι, Καλαμάκι και Κάκαβος, στις 15/10/2015 οι τοποθεσίες Κοτρώνια και Μπελεγρίνο, στις 16/10/2015 οι τοποθεσίες Παλιούρι και Βιομηχανική, στις 17/10/2015 οι τοποθεσίες Κόνια και Χατζηρίγες, στις 18/10/2015 οι τοποθεσίες Αϊ Μαμμά και Αλυκές, στις 19/10/2015 η τοποθεσία Χούνες και Άνω Βιομηχανική και στις 20/10/2015 η τοποθεσία Κοινότητα Διμηνίου (πρώην βιολογικά),
• στη Δημοτική Ενότητα Πτελεού του Δήμου Αλμυρού θα ψεκαστεί η περιοχή Καραβοτσάκι  από την 14/10/2015 έως και τις 20/10/2015.
Ο ψεκασμός θα εφαρμοστεί ανά τρία (3) ελαιόδεντρα και δεν θα διαρκέσει πέραν των επτά (7) ημερών συνολικά, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα Β της αριθ. 4/ 2015 προκήρυξης την Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη εργολάβων ψεκασμού του δάκου της ελιάς. Θα αρχίσει από τις θέσεις της ευρύτερης περιοχής που εμφανίζεται  η μεγαλύτερη καρποφορία και θα επεκταθεί σταδιακά στις υπόλοιπες με τη χαμηλότερη καρποφορία.
Επισημαίνεται ότι στις κατοικημένες περιοχές δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο κεφάλαιο VI, άρθρο 26 (Εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις ειδικές περιοχές) της Κ.Υ.Α. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013).
Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να συμμετέχουν και να καθοδηγούν τα συνεργεία ψεκασμού για την αποτελεσματική πραγματοποίηση του έργου τους. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι να περιορίσουν τα ποίμνια και τα μελίσσια τους μακριά από τις παραπάνω περιοχές.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις