Βάλλεται ευθέως η βιωσιμότητα των οινοποιείων και η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος με τον ΕΦΚ στο κρασί

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 12/1/16 μεταξύ του υπουργού ΑΑΤρ., κ. Ε. Αποστόλου, του Γ.Γ. κ. Χαρ. Κασίμη, στελεχών του ΥΠΑΑΤρ., του υπουργείου Οικονομικών και εκπροσώπων της ΕΔΟΑΟ, της ΚΕΟΣΟΕ και του ΣΕΟ, με θέμα τα προβλήματα που δημιουργεί η επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί και την αντιμετώπισή τους.

 

Η κοινή θέση και των τριών επαγγελματικών Οργανώσεων, επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα κατάργησης του νόμου και την άμεση αναστολή εφαρμογής του.

Οι απόψεις των τριών φορέων αναπτύχθηκαν με βάση την ακόλουθη επιστολή της ΕΔΟΑΟ που είχε αποστείλει την προηγούμενη μέρα:

Προβλήματα σχετικά με τον ΕΦΚ στο κρασί


Όπως είχαμε προβλέψει η ένταξη του κρασιού στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις οινοποιητικές επιχειρήσεις της χώρας.


Με την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου εφαρμογής του σχετικού νόμου, η πρόβλεψη αυτή επιβεβαιώνεται, επιτείνοντας τα προβλήματα βιωσιμότητας, αλλά και ανταγωνιστικότητας των οινοποιείων, αφού το κόστος διαχείρισης του ΕΦΚ η γραφειοκρατία και η αδυναμία εφαρμογής του νομικού πλαισίου στον οίνο, σε πολλές περιπτώσεις ανέστειλαν ακόμη και τις πωλήσεις σε πολλά οινοποιεία της χώρας.


Παρά το ότι το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε και δεύτερη ερμηνευτική εγκύκλιο για την υπέρβαση των προβλημάτων που ενέσκυψαν τις πρώτες ημέρες, συνεχίζουν να υπάρχουν σημαντικά θέματα που απορρέουν από την φύση του ΕΦΚ και απαγορεύουν τις εξαγωγές, αλλά και τις πωλήσεις από οινοποιεία.


Πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα οινοποιεία είναι:


-    Για τα υπερχρεωμένα στις τράπεζες οινοποιεία – μεταξύ αυτών και πολλά συνεταιριστικά – οι δυνατότητες σύστασης εγγυήσεων στα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας είναι ανέφικτη. Για τα οινοποιεία αυτά είναι αδύνατη η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων (εγγραφή υποθηκών) και ως εκ τούτου μοναδική δυνατότητα σύστασης εγγυήσεων, αποτελεί η δέσμευση μετρητών, σε μια περίοδο που διακρίνεται από την απουσία ρευστότητας στην αγορά.


Η σύσταση εγγυήσεων μπορεί να ανέλθει στο ύψος των 40.000 € ανά οινοποιείο, γεγονός που αναμένεται να επιδεινώσει δραματικά τις χρηματοοικονομικές ροές του οινοποιείου (cash flow), εφόσον το οινοποιείο μπορεί να δεσμεύσει επ’ αόριστον το αντίστοιχο ποσό.


-    Ομοίως, η υποχρέωση καταβολής του ΕΦΚ στις 25 του επομένου από την πώληση μηνός, δημιουργεί πρόσθετο πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι η ρευστοποίηση των απαιτήσεων του οινοποιείου από τις πωλήσεις οίνων, λαμβάνει χώρα εντός του επόμενου εξαμήνου. Για την καταβολή του ΕΦΚ τον επόμενο από την πώληση μήνα, απαιτείται να διατεθούν κεφάλαια κίνησης τα οποία αφενός είναι ανύπαρκτα, αφετέρου δεν μπορούν να προκύψουν από τραπεζικό δανεισμό δεδομένου του αρνητικού πιστοληπτικού προφίλ των οινοποιείων και της ισχνής χρηματοδότησης που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας.


-    Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται από την υποχρέωση προκαταβολής του ΕΦΚ για τους μικρούς οινοποιούς, αφού εάν δεν προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ (25.000 € για 100 tn) και έως 31.1.2016 δεν επιτρέπεται να πουλήσουν. Να τονισθεί ότι τα οινοποιεία λειτουργούν σε καθεστώς ασφυξίας ρευστότητας και απουσίας δυνατοτήτων δανεισμού.


-    Η σύσταση Φορολογικής Αποθήκης και η παρακολούθηση του ΕΦΚ από τα οινοποιεία προαπαιτεί κατάθεση εγγυήσεων, τήρηση ειδικών βιβλίων για το Τελωνείο, ελέγχους και καταβολή ΔΕΧΕ και ΔΕΤΕ, πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, αλλά και εκτελωνιστή για την παρακολούθηση της Φορολογικής Αποθήκης και την υποβολή των Δηλώσεων Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Η οικονομική επιβάρυνση του οινοποιείου πέραν της επιβάρυνσης της τιμής του οίνου (πλέον των 0,20 €/lt) με ΕΦΚ, επιρρίπτεται στην τελική τιμή του προϊόντος και καθιστά τον κλάδο μη ανταγωνιστικό και στο εσωτερικό της χώρας (μετατόπιση της κατανάλωσης σε ανταγωνιστικά ποτά) και στο εξωτερικό (επίρριψη διαχειριστικού κόστους στις τιμές).


-    Δεχόμαστε καταγγελίες από οργανωμένα οινοποιεία, ακύρωσης παραγγελιών μετά την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί, από πελάτες οι οποίοι προμηθεύονται πλέον κρασί από παράνομα οινοποιεία τα οποία ενώ διαθέτουν οινοποιείο «βιτρίνα», διακινούν οίνους από αδήλωτες δεξαμενές (σε σπίτια συγγενών) χωρίς παραστατικά και ΕΦΚ, εντείνοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό


-    Οι μικροί οινοποιοί όταν εξάγουν, εφόσον δεν έχουν συστήσει Φορολογική Αποθήκη υποχρεωτικά επιβαρύνουν τις τιμές τους με ΕΦΚ και έτσι δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα, στις αγορές του εξωτερικού. Είναι αναληθές συνεπώς το ότι δεν επιβαρύνονται με ΕΦΚ οι εξαγωγές


-    Τα αποθέματα απογραφής δεν είναι ακριβή, αφού δεν υπάρχουν ογκομετρημένες δεξαμενές με κίνδυνο τα οινοποιεία να υποπέσουν σε παραβάσεις και να υποστούν κυρώσεις


-    Για να πραγματοποιηθεί η ογκομέτρηση των δεξαμενών εντός της προβλεπόμενης διετίας, αυτές πρέπει να είναι άδειες (ογκομέτρηση με νερό) γεγονός που δεν είναι εφικτό


-    Υπάρχουν αποθέματα σε σφραγισμένα βαρέλια επί πολλά έτη, των οποίων ο όγκος του περιεχομένου οίνου, είναι αδύνατον να προσδιοριστεί ακριβώς. Ειδικότερα για τα μικρά οινοποιεία που προκαταβάλλουν τον ΕΦΚ πριν το κρασί τεθεί σε ανάλωση, ο όγκος είναι μόνο ονομαστικός και όχι πραγματικός.


-    Δεν έχει προβλεφθεί διαδικασία όσον αφορά το θέμα διακίνησης οίνου από μικρό οινοποιείο που έχει καταβάλλει το ΕΦΚ σε Φορολογική Αποθήκη άλλου οινοποιείου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν πωλήσεις από τα «μικρά οινοποιεία» σε οινοποιεία που έχουν συστήσει Φορολογική Αποθήκη, καθώς επίσης δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις για:


-    την φασόν επεξεργασία και τη σύσταση φορολογικής αποθήκης μέσα σε άλλη Φορολογική Αποθήκη


-    την επιστροφή του ΕΦΚ για αλλοιωμένα προϊόντα που πρέπει να αποσυρθούν

Όπως είναι κατανοητό πολλά από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετίζονται με το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας και άλλα οφείλονται σε αυτήν καθ’ εαυτήν την επιβολή ΕΦΚ στο κρασί.


Για οινοποιεία της χώρας η μόνη προοπτική που θα επιλύσει τα ανωτέρω προβλήματα είναι η κατάργηση του ΕΦΚ, αφού η επιβολή του θίγει ένα εθνικώς παραγόμενο προϊόν και τις επιχειρήσεις του. Παράλληλα η προοπτική είσπραξης δημοσίων εσόδων εξακολουθεί να είναι χαμηλή και το διοικητικό κόστος υψηλό, γεγονός που αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Ο υπουργός εξεδήλωσε τη διάθεση να προβεί σε ενέργειες επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν το αίτημα του κλάδου για έστω και προσωρινή αναστολή του μέτρου.

Για το θέμα αυτό συνεδριάζει αύριο το ΔΣ της ΕΔΟΑΟ, που θα λάβει αποφάσεις για τις περαιτέρω αντιδράσεις του κλάδου.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις