ΕΛΣΤΑΤ: διορθωμένο το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2015

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Δεκέμβριο 2015.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2015 ανήλθε σε 24,0% έναντι 25,9% τον Δεκέμβριο του 2014 και έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 24,4% τον Νοέμβριο του 2015. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του 2015, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.649.367 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.149.716 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.267.161 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Δεκέμβριο των ετών 2010 έως και 2015 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 113.825 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014 (αύξηση 3,2%) και κατά 18.727 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 (αύξηση 0,5%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 86.854 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014 (μείωση 7,0%) και κατά 19.365 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 (μείωση 1,7%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 71.281 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014 (μείωση 2,1%) και κατά 3.461 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2015 (μείωση 0,1%).

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική που «απομακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιμήσεις της στα δεδομένα πολλών μηνών για να μπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόμενους μήνες που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενημέρωσης του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι πρώτες εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις