Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε σε 24,2%

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Φεβρουάριο 2016.

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2016 ανήλθε σε 24,2% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 25,8% τον Φεβρουάριο του 2015 και έναντι 24,4% τον Ιανουάριο του 2016. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Φεβρουάριο του 2016, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.625.262 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.158.731 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.277.146 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Φεβρουάριο των ετών 2011 έως και 2016 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 86.015 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (αύξηση 2,4%) και κατά 10.692 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (αύξηση 0,3%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 70.220 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 5,7%) και κατά 7.524 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,6%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 56.587 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2015 (μείωση 1,7%) και κατά 6.353 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016 (μείωση 0,2%).

Η εποχική προσαρμογή είναι μια στατιστική τεχνική που «απομακρύνει» την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά καθιστώντας, με αυτό τον τρόπο, περισσότερο ορατή την υποκείμενη τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η εποχική διόρθωση στηρίζει τις εκτιμήσεις της στα δεδομένα πολλών μηνών για να μπορέσει να διακρίνει την επίδραση των εποχικών παραγόντων και να την αφαιρέσει από τα εκτιμώμενα μεγέθη. Χρειάζονται αρκετές «παρατηρήσεις» (δηλαδή, ικανό πλήθος μηνιαίων εκτιμήσεων) ώστε η χρονοσειρά να αντανακλά μια σημαντική μεταβολή των μεγεθών της απασχόλησης και της ανεργίας.

Οι μηνιαίες εκτιμήσεις υπόκεινται σε αναθεωρήσεις τους επόμενους μήνες που οφείλονται στην ενημέρωση των εποχικά διορθωμένων χρονοσειρών κάθε φορά που προστίθενται νέα μηνιαία στοιχεία, καθώς και λόγω της ενημέρωσης του μοντέλου εποχικότητας με πλήρη ετήσια δεδομένα.

Οι χρήστες πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη ότι οι πρώτες εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας για τον εκάστοτε τελευταίο μήνα μπορεί να αναθεωρηθούν, διότι παράγονται με τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα κατά τη δημοσίευση του δελτίου τύπου στοιχεία, τα οποία δε συμπίπτουν με τα τελικά συλλεχθέντα και επεξεργασμένα στοιχεία. Για το λόγο αυτό οι μηνιαίες εκτιμήσεις αναθεωρούνται όταν γίνουν γνωστές οι τελικές τριμηνιαίες εκτιμήσεις.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις