ΕΛΓΑ :Οι παραγωγοί που έχουν δηλώσει ζημιά θα πρέπει να αφήσουν “ΜΑΡΤΥΡΕΣ”

Λόγω αδυναμίας του ΕΛΓΑ για έγκαιρη εκτίμηση των ζημιών καλλιεργειών, εξαιτίας αποχής των γεωπόνων εκτιμητών του, οι παραγωγοί που έχουν δηλώσει ζημιά θα πρέπει να αφήσουν “ΜΑΡΤΥΡΕΣ” των ζημιωμένων καλλιεργειών τους.

Βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, αν η εκτίμηση δεν πραγματοποιηθεί μέχρι το χρόνο που συνήθως συγκομίζεται η παραγωγή ή κρίνεται αναγκαία η επανασπορά ή η επαναφύτευση ή η εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων, οι οποίες δυνατόν να αλλοιώσουν τη μορφή της ζημιάς, ο ασφαλισμένος οφείλει να συγκομίσει το προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να προβεί στην επανασπορά, επαναφύτευση ή στις αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες, είναι όμως υποχρεωμένος να αφήσει «μάρτυρες», δηλαδή άθικτα (ακαλλιέργητα ή ασυγκόμιστα) τμήματα της καλλιέργειάς του και συγκεκριμένα:

α. Για αροτραίες καλλιέργειες πχ κουκιά, από ένα τμήμα (λωρίδα) που να έχει πλάτος ένα (1) μέτρο και το μήκος μιας διάστασης του αγροτεμαχίου στο κέντρο και στα δύο άκρα του αγροτεμαχίου.

β. Για πρεμνοειδείς καλλιέργειες πχ αμπέλια, διάσπαρτα, σ’ όλη την έκταση του αγροτεμαχίου, τόσα περίπου ασυγκόμιστα πρέμνα όση και η αναλογία ένα (1) πρέμνο στα τριάντα (30) του συνολικού αριθμού των πρεμνών κάθε αγροτεμαχίου.

γ. Για δενδρώδεις καλλιέργειες πχ κερασιές, διάσπαρτα, σ’ όλη την έκταση του αγροτεμαχίου, τόσα  περίπου ασυγκόμιστα δένδρα όση είναι η αναλογία ένα (1) δένδρο για κάθε είκοσι (20) δένδρα.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις