Συμπληρωματική κλήρωση για θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Θέρμης

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) Την αριθ. 258/21-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης, σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτή η αίτηση ενδιαφερόμενου πολίτη για τη συμμετοχή του στην κλήρωση για χορήγηση θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,

β) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κλήρωση είναι στην ουσία συνέχεια της από 13 Μαΐου 2016 πραγματοποιηθείσας ιδίας κλήρωσης και

γ) Την ανάγκη ικανοποίησης του αιτήματος του πολίτη λόγω των προϋποθέσεων που συντρέχουν σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά,

 

Ανακοινώνεται από την τριμελή επιτροπή κλήρωσης της παραγρ. 2., άρθρ. 22, του νόμου 4264 / 2014, η οποία συγκροτήθηκε με την Αριθ. Πρωτ.: 1244 / 23-06-2015 (ΑΔΑ: 60Κ87ΛΛ-ΚΣΓ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Μ. Ε. Θεσσαλονίκης, ότι την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης, που βρίσκεται στην οδό Θέρμης - Τριαδίου (μετά το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου) και ώρα 11.30΄ π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη χορήγηση θέσης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο του Δήμου Θέρμης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις