Αποτελέσματα Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου 2015

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Ειδικών Ερευνών Ζωικού Κεφαλαίου για το Έτος 2015.
Το Χρονικό Διάστημα 2014-2015 ,παρατηρούνται οι ακόλουθες Μεταβολές ως προς τον Αριθμό των Ζωών καθώς και των εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των ζωικών μονάδων το 2015 ήταν 1.939.740  οι οποίες κατανέμονται ως έξις: 419.322  στα βοοειδή, 233.461 Ζωικές μονάδες στους χοίρους, 885.240  και στα  πρόβατα σε  401.717.