Ανακοίνωση για το υπαίθριο εμπόριο

Από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας σας ενημερώνουμε ότι :
Με το άρθρο 53 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ τ.Α 125/7-7-2016) επήλθαν  αλλαγές στο Ν.4262/2014 που αφορά το υπαίθριο εμπόριο.
 

  • Για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε αιγιαλούς, παραλίες, όχθες και παρόχθιες ζώνες εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ τ.Α 285/2001)
  • Οι κάτοχοι άδειας κινητής καντίνας μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και για όχι περισσότερες από μία φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παραγράφου.
  • Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του ΑΦΜ, καθώς και του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή. Σε στήλες αναγράφονται η ημερομηνία, το σημείο στάθμευσης και η ώρα προσέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία, που αναγράφονται στο  Ημερολογίο φύλλων παρουσίας (Υπόδειγμα υπάρχει στο Τμήμα Εμπορίου).
  • Η μη σωστή τήρηση των παραπάνω επισύρει διοικητικά πρόστιμα.
  • Όλες οι υφιστάμενες άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα ανεξαρτήτως αδειοδοτούσας αρχής και χρόνου έκδοσης, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας, εντός της οποίας βρίσκεται γεωγραφικά η αδειοδοτούσα αρχή.

Κατόπιν αυτών καλούνται οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Καντίνας να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Εμπορίου για την θεώρηση των «Ημερολογίων Φύλλων Παρουσίας ανά μήνα για άσκηση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου με αντικείμενο Καντίνα».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις