Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει ότι καταργήθηκαν οι διατάξεις του Β.Δ. 641/1970 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων» (Α΄217). Οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων καθορίζονται στο Π.Δ. 51.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι τα οινολογικά εργαστήρια που έχουν αδειοδοτηθεί με το Β.Δ. 641/1970 το οποίο καταργήθηκε, οφείλουν να προσαρμοστούν στις διατάξεις του Π.Δ. 51 και να μεταβούν άμεσα στη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Αχαΐας προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Οινολογικών Εργαστηρίων το οποίο θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε επίσης