Προσωρινοί δασμοί anti-dumping  από την ΕΕ για τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα από την Κίνα

Η ΕΕ έχει αποφασίσει να επιβάλει προσωρινούς δασμούς anti-dumping για σωλήνες κάθε είδους χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα από την Κίνα. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται κατά κανόνα σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, στις κατασκευές και στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Η έρευνα της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι τα κινεζικά προϊόντα είχαν πωληθεί στην Ευρώπη σε τιμές μεγάλης κλίμακας ντάμπινγκ. Προκειμένου να δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες την αναγκαία ελευθερία κινήσεων, η Επιτροπή επέβαλε δασμούς που κυμαίνονται μεταξύ 43,5 % και 81,1 %.

Έτσι αναμένεται να αποφευχθούν ζημίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εμπλέκονται στην παραγωγή χαλυβδοσωλήνων κάθε είδους. Η διαδικασία κινήθηκε στις 13 Μαΐου 2016, μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε από τη βιομηχανία.

Η Επιτροπή θα αποφασίσει εντός εξαμήνου εάν τα μέτρα αυτά θα καταστούν οριστικά και θα εφαρμοστούν για περίοδο πέντε ετών. Η ΕΕ διαθέτει σήμερα πρωτοφανή αριθμό μέτρων εμπορικής άμυνας για τις παράνομες εξαγωγές προϊόντων χάλυβα από τρίτες χώρες, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 40 μέτρα anti-dumping και μέτρα κατά των επιδοτήσεων, ενώ 18 από αυτά αφορούν τα προϊόντα που προέρχονται από την Κίνα.

14 νέες έρευνες σχετικά με προϊόντα χάλυβα βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων τριών περιπτώσεων για τις οποίες οι δασμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σε προσωρινή βάση. Τα πλήρη στοιχεία της απόφασης είναι διαθέσιμα εδώ.

Δείτε επίσης