Προς έγκριση η οδηγία που απαγορεύει την χρηματοδότηση των Αδειών Φύτευσης

Με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 2016, εισάγεται για συζήτηση στην Διαχειριστική Επιτροπή Οίνου που θα συνεδριάσει στις 24 Ιανουαρίου 2017 στις Βρυξέλλες,το κείμενο εργασίας των κατευθυντήριων οδηγιών (Guidelines) για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της 15ης Απριλίου 2016, σχετικά με τα Προγράμματα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

 

Στο κεφάλαιο 4 των κατευθυντήριων γραμμών (Οδηγίας) με τίτλο «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» και στην ενότητα «Επιλέξιμα κριτήρια» με υποενότητα 4.2.1 α) αναφέρεται : «Αδειοδότηση για νέες φυτεύσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 64 της Ενιαίας ΚΟΑ, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του μέτρου της αναδιάρθρωσης (σ.σ. επιδοτούμενες φυτεύσεις), το οποίο απαιτεί την προΰπαρξη ενός μη εγκαταλελειμμένου αμπελώνα».

Στη Διαχειριστική Επιτροπή Οίνου που συμμετέχουν αντιπροσωπείες από τα αρμόδια τμήματα των υπουργείων Γεωργίας των Κρατών Μελών, μόνο η Ελλάδα έχει αντιδράσει επίσημα στην διάταξη αυτή, θέτοντας το θέμα χρηματοδότησης των νέων Αδειών Φύτευσης από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, είτε στην εν λόγω Διαχειριστική Επιτροπή, είτε απευθείας στον Επίτροπο Γεωργίας Phil Hogan, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση.

Ήδη η ΚΕΟΣΟΕ έχει κινηθεί διευρύνοντας τη βάση κοινοποίησης του θέματος με κατάθεση ερώτησης του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, ενώ στην ίδια κατεύθυνση κινητοποιεί το Διεθνές Γραφείο Αμπέλου και Οίνου (OIV), καθώς και Έλληνες βουλευτές.

Να σημειωθεί ότι στον πρόλογο των κατευθυντήριων γραμμών αναφέρεται ότι οι οδηγίες έχουν ως στόχο την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη. Παρέχεται (η Οδηγία) μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και το περιεχόμενό της δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τη διαβούλευση με τις ισχύουσες νομικές πηγές ή την απαραίτητη συμβουλή του νομικού συμβούλου, κατά περίπτωση. Ούτε η Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματός της μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση αυτών των σημειώσεων καθοδήγησης, ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως δεσμευτική ερμηνεία της νομοθεσίας. Μια τέτοια ερμηνεία μπορεί να γίνει μόνο από τα εθνικά δικαστήρια και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πατήστε ΕΔΩ για το κείμενο εργασίας των Guidelines

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις