Πρώτη σε ανεργία η Ελλάδα σε όλη την  Ευρώπη

Το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 9,6% το Δεκέμβριο του 2016, μικρότερο από το 9,7% του μηνός Νοεμβρίου 2016 και μικρότερο από το 10,5% του Δεκεμβρίου του 2015.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από το Μάιο 2009. Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 8,2% το Δεκέμβριο του 2016 σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016 και μικρότερο από το 9,0% το Δεκέμβριο του 2015. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το Φεβρουάριο του 2009.

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας το Δεκέμβριο του 2016 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (3,5%) και τη Γερμανία (3,9%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (23,0% το Οκτωβρίου 2016) και στην Ισπανία (18,4%).

Σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό ανεργίας στο Δεκέμβριο του 2016 μειώθηκε σε είκοσι τέσσερα κράτη μέλη, ενώ αυξήθηκε στην Κύπρο (από 13,1% σε 14,3%), στην Ιταλία (από 11,6% σε 12,0%), στην Εσθονία (από 6,6% σε 6,7% μεταξύ Νοέμβριο του 2015 και Νοέμβριο του 2016) και στη Δανία (από 6,1% σε 6,2%). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κροατία (από 15,0% σε 11,4%), στην Ισπανία (από 20,7% σε 18,4%) και στην Πορτογαλία (από 12,2% σε 10,2%).eyrostat

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις