Η διάρθρωση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων

Η Eurostat δημοσίευσε φέτος στις 4 Απριλίου την στατιστική εικόνα της ευρωπαϊκής παραγωγής κρασιού το 2015. Η περιοχή της Castilla La Mancha είναι πάντα η πρώτη περιοχή παραγωγής κρασιών.

 

Με 3,3 εκατομμύρια εκτάρια και 2,4 εκατ. αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις ο ευρωπαϊκός αμπελώνας παραμένει το 2015, δομημένος σε ένα μοντέλο μικρών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν στις 4 Απριλίου. Με 433.616 εκτάρια, η ισπανική περιφέρεια της Castilla La Mancha είναι πάντα η πρώτη ευρωπαϊκή αμπελουργική περιοχή με σχεδόν διπλάσια έκταση από αυτήν του Languedoc-Roussillon που κατατάσσεται δεύτερη. Η μέση έκταση ανέρχεται περίπου σε 5 εκτάρια στην Castilla La Mancha, λιγότερη από το μισό του μέσου όρου της περιοχής του Languedoc-Roussillon (11,67 εκτάρια ανά εκμετάλλευση).

Το μέσο μέγεθος των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 1,3 εκτάρια, μέγεθος που κρύβει προφανώς μεγάλες διαφορές. Με 0,2 εκτάρια κατά μέσο όρο ανά εκμετάλλευση, η Ρουμανία είναι η χώρα με το πιο πυκνό δίκτυο γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η Ρουμανία διαθέτει 854.766 εκμεταλλεύσεις. Σε αντίθεση με τη Γαλλία η οποία έχει 10 φορές και περισσότερο, λιγότερες εκμεταλλεύσεις. Με 10,5 εκτάρια κατά μέσο όρο ανά εκμετάλλευση η Γαλλία μπορεί να καυχηθεί ότι διαθέτει τις μεγαλύτερες δομές παραγωγής στην Ευρώπη. Η χώρα διαθέτει 802.896 εκτάρια αμπελώνων για 76.453 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

Η Ισπανία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά την καλλιεργούμενη έκταση, αφού έχει φυτεμένα 941.000 εκτάρια αμπελώνων. Έχει επίσης πολλές εκμεταλλεύσεις (518.000), διατηρώντας έτσι μάλλον μικρό (1,8 εκτάρια) μέσο όρο ανά εκμετάλλευση.

Η Ιταλία δεν είναι μακριά με 2 εκτάρια αμπελώνων κατά μέσο όρο. Η χώρα παίρνει την τρίτη θέση με 610 291 εκταρίων αμπελώνων με 299.191 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

Οι επιφάνειες που αφορούν την Ελλάδα περιλαμβάνουν και τους αμπελώνες με επιτραπέζια σταφύλια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η ΚΕΟΣΟΕ ο αμπελώνας με οινοποιήσιμες μόνο ποικιλίες ανέρχεται σε 61.450 εκτάρια με 155.660 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και μέσο όρο 0,395 ha εκτάρια ανά αμπελουργική εκμετάλλευση, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη από το τέλος θέση, ως προς το μέγεθος των μέσων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, πάνω από την Ρουμανία και τη Μάλτα. 

Η Eurostat υπογραμμίζει επίσης τον πολύ έντονο προσανατολισμό των ευρωπαϊκών αμπελώνων στην παραγωγή οίνων ποιότητας με 2,5 εκατομμύρια εκτάρια (78%). Από αυτά είναι αφιερωμένα στην παραγωγή οίνων προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης 2,1 εκατομμύρια εκτάρια, και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης 0,4 εκατομμύρια εκτάρια.

Οι δέκα μεγαλύτερες αμπελουργικές περιοχές σε επιφάνεια

Α/Α

Ονομασία

Επιφάνεια σε εκτάρια

1

Castilla-la Mancha (Ισπανία)

433 616

2

Languedoc Roussillon (Γαλλία)

238 636

3

Aquitaine (Γαλλία)

144 325

4

Provence Alpes Côtes d’Azur (Γαλλία)

95 503

5

Estremadure (Ισπανία)

88 382

6

Poitou-Charentes (Γαλλία)

86 133

7

Norte (Πορτογαλία)

82 244

8

Castilla y Leon (Ισπανία)

75 023

9

Centro ( Πορτογαλία )

72 044

10

Région de Valence (Ισπανία)

60 767

 

Η διάρθρωση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη

Ονομασία

Έκταση σε εκτάρια

Αριθμός αμπελουργικών εκμ/σεων

Μέση επιφάνεια ανά εκμ/ση

ΕΕ

3 190 459

2 404 968

1,3

Βέλγιο

-

-

-

Βουλγαρία

59 991

45 179

1,3

Τσεχία

17 689

18 216

1,0

Δανία

-

-

-

Γερμανία

102 581

43 389

2,4

Εσθονία

-

-

-

Ιρλανδία

-

-

-

Ελλάδα

103 298

188 896

0,5

Ισπανία

941 154

517 615

1,8

Γαλλία

802 896

76 453

10,5

Κροατία

20 393

46 068

0,4

Ιταλία

610 291

299 191

2,0

Κύπρος

7 781

14 202

0,5

Λετονία

-

-

-

Λιθουανία

-

-

-

Λουξεμβούργο

1 295

326

4,0

Ουγγαρία

65 049

35 741

1,8

Μάλτα

618

1 955

0,3

Κάτω Χώρες

-

-

-

Αυστρία

45 574

14 133

3,2

Πολωνία

-

-

-

Πορτογαλία

198 586

212 128

0,9

Ρουμανία

183 717

854 766

0,2

Σλοβενία

15 806

30 224

0,5

Σλοβακία

12 054

5 933

2,0

Φινλανδία

-

-

-

Σουηδία

-

-

-

Ηνωμένο Βασίλειο

1 687

553

3,1

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις