Κάλεσμα για συνεργασία και επενδύσεις στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων

Πρόσκληση για διεύρυνση και εμβάθυνση της Ελληνοϊσπανικής συνεργασίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, σε επιστημονικό και επιχειρηματικό επίπεδο, απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια Ημερίδας που διοργάνωσε το Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα. Ο Αν. ΥΠΕΝ προσκάλεσε τις ισπανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας γόνιμης συνεργασίας,  με αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και τοπικών αρχών, φορέων και επιχειρήσεων, στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα, η ανταλλαγή εμπειρίας και η ενημέρωση για καλές πρακτικές διαχείρισης των αποβλήτων από ισπανικές επιχειρήσεις, η προσέγγιση ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων και η αναγνώριση του εδάφους, ώστε να υποστηριχθούν στη χώρα μας δράσεις και ενέργειες αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας.

Αναλύθηκαν οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων που έχει διαμορφωθεί μετά την έγκριση του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων.

Επίσης, περιγράφηκε η υφιστάμενη κατάσταση, οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις (Ηλεκτρονικό Μητρώο, Πράσινα Σημεία κ.α.) και οι στόχοι μείωσης παραγωγής αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, σε συνδυασμό με την εκτροπή από την ταφή σε ΧΥΤΑ. Αναδείχθηκε ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας και παρουσιάστηκαν τα υπό εξέλιξη και τα προγραμματιζόμενα έργα, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησής τους.

Κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του ο Αν. ΥΠΕΝ,  Σ. Φάμελλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε :

«Εργαζόμαστε για την αλλαγή της διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη χώρα μας, με προτεραιότητα στην πρόληψη παραγωγής, στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας, αφήνοντας στο τελευταίο σκαλί τη διάθεση στους ΧΥΤΑ. Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στους εθνικούς σχεδιασμούς και στόχους, ενώ ολοκληρώνεται με το νέο νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση που θα ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα.

Προωθούμε την αναπτυξιακή διάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων και την αειφορική διαχείριση των πόρων, με υποστήριξη των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, και ενδυνάμωση της αγοράς των δευτερογενών προϊόντων από την επεξεργασία των αποβλήτων. Αυτή η αλλαγή ενσωματώνεται στην εθνική στρατηγική για την κυκλική οικονομία. Βήματα σημαντικής προόδου στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν η δρομολόγηση πολλών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και όλων των προβλεπόμενων υποδομών και δράσεων στα ΠΕΣΔΑ με σύγχρονες τεχνολογίες και η χρηματοδότηση δεκάδων προτάσεων Δήμων για έργα διαλογής στην πηγή και διαχείρισης βιοαποβλήτων.

Πάνω από 1 δις ευρώ διατίθεται από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή υποδομών, ενώ η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 15900 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών του τομέα διαχείρισης αποβλήτων κατά 1,675 εκατ. EUR, όπως σημειώνεται σε πρόσφατη Έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζουμε τις ελλείψεις στη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων. Από την ανεξέλεγκτη διάθεση, τα πρόστιμα και την διατήρηση ιστορικών αποθηκευμένων αποβλήτων στις βιομηχανίες έχουμε οργανώσει δημόσιες πρωτοβουλίες για σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις ανάκτησης, αδρανοποίησης και διάθεσης βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων.

Επιδιώκουμε την μεγιστοποίηση της συνεργασίας με την Ισπανία και τις χώρες του Νότου, όπου η κοινή μας θάλασσα, οι όμοιες κλιματολογικές συνθήκες, τα παρεμφερή προβλήματα και οι κοινοί στόχοι, δημιουργούν, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία μεγάλο πεδίο συνεργασίας και σας καλούμε να ενισχύσετε τις συνεργασίες και να προωθήσετε κοινές επενδύσεις στην Ελλάδα».

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις