Από την 1η Ιουνίου τίθενται σε ισχύ νέες ενισχύσεις για την απόσυρση των λαχανικών και φρούτων

 Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) δημοσίευσε στις 25 Μαΐου , δύο κανονισμούς που αφορούν τον τομέα των οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των νέων αποζημιώσεων για αποσύρσεις αλλά και αλλαγές για τις οργανώσεις παραγωγών, την αξία της παραγωγής και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, ήτοι

Τον Κανονισμό 891/2017 «περί συμπληρώσεως του κανονισμού 1308/2013 όσον αφορά τους τομείς των νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, και του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται, ενώ για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 543/2011 της Επιτροπής.

Τον εκτελεστικό Κανονισμό 892/2017 που θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του κανονισμού 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον τομέα των φρούτων και λαχανικών,.

Και οι δύο κοινοτικοί κανόνες τίθενται σε ισχύ την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, Η Κοινότητα αυξάνει την αποζημίωση για απόσυρση φρούτων και  λαχανικών που προορίζονται για δωρεάν διανομή και εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου.

Τα νέα ποσά για αποζημίωση απόσυρσης προς δωρεάν διανομή έχουν οριστεί :

α)    21.05 € / 100 kg για τα κουνουπίδια

β)    7,25 € / 100 kg ντομάτες, 1 Ιουν - 31 Οκτ. και 33,96 € / 100 kg ντομάτα, 1 Νοέμβριου έως 31     Μάιου

γ)    24,16 € / 100 kg για τα μήλα και

δ)    53,52 € / 100 kg για τα σταφύλια.

ε)    64.18 € / 100 kg για βερίκοκκα

στ) 37.82 € / 100 kg για νεκταρίνια

ζ)    37,32 € / 100 kg ροδάκινα

η)    33,96 € / 100 kg για αχλάδια

θ)    31,2 € / 100 kg για μελιτζάνες

ι)     48,1 € / 100 kg για πεπόνια

ια)     9,76 € / 100 kg  για καρπούζια

ιβ)   21,00 € / 100 kg), για πορτοκάλια

ιγ)   25.82 € / 100 kg για μανταρίνια

ιδ)   32.38 € / 100 kg για κλημεντίνες

ιε)   25.56 € / 100 kg για Satsuma και

ιστ) 29.98 € / 100 kg για λεμόνια

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία του Συνδέσμου

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις