Παράταση προθεσμίας σύναψης συμβάσεων παραχώρησης χρήσης αιγιαλού

Την χρονική παράταση, μέχρι 7 Ιουλίου 2017, της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων απευθείας παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, από τους Δήμους, προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’ αριθμ. ΔΔΠ/Β0010068/0624Β ΕΞ2017 (ΦΕΚ Β’ 2255/03-07-2017), του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου και της Υφυπουργού Οικονομικών, Αικατερίνης Παπανάτσιου. 

Με τη νέα ΚΥΑ αντικαθίσταται η τελευταία παράγραφος του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/31-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2098/19-6-2017) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ως εξής:

«Ειδικά για τις μισθώσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους μέχρι 07-7-2017 και να έχουν αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23-6-2017. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση απευθείας παραχώρησης μέχρι 07-7-2017 από το Δήμο ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο μέχρι 23-6-2017, εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ.

Μέχρι 31-7-2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις παραχώρησης)».

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στις αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β΄ ΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636 Β΄/12-05-2017), ΔΔΠ0008470/0514Β΄ ΕΞ2017/31-05- 2017 (ΦΕΚ 1970Β΄/07-06-2017) και ΔΔΠ0009186/0575Β/ΕΞ2017/13-6-2017 (ΦΕΚ 2098 Β΄/19-6-2017) αποφάσεις.»

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις