Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης προκειμένου να επιλύονται μακροχρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν τους κτηνοτρόφους, ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλούν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου, αύριο Τετάρτη 12 Ιουλίου, στις 13:30μμ, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αχαρνών 2, 6ος όροφος)

Η συνέντευξη τύπου παραχωρείται προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση από τους δύο Υπουργούς για την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 1058/71977/03.07.2017 (ΦΕΚ 2331 Β’) με θέμα «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)».

Η εν λόγω απόφαση καθορίζει τις προδιαγραφές, το περιεχόμενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ) καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης ορθής εφαρμογής τους. Τα ΔΣΒ αποτελούν τον θεμελιώδη λίθο για την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων πόρων της χώρας και είναι εκείνο το εργαλείο που για δεκαετίες απουσίαζε για το ορθολογικό, ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο σχεδιασμό, με μέσο-μακροπρόθεσμη προοπτική την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος της χώρας που είναι η ανάπτυξη  βιώσιμης διαχείρισης  βοσκήσιμων γαιών.

 

Δείτε επίσης