Commission:1 δισ. ευρώ  για βιώσιμη γεωργία, διατροφική και αγροτική ανάπτυξη

Με στόχο να καταστεί η γεωργία πιο βιώσιμη, τα τρόφιμα πιο υγιεινά και ποικίλα και τα αγροτικά εδάφη ένα καλύτερο μέρος για να ζήσει και να εργαστεί κανείς, τα χρήματα θα διατεθούν για έργα έρευνας και καινοτομίας που συμβάλλουν στην προστασία του οικοσυστήματος, στην καλλιέργεια των εδαφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Τα έργα που προωθούν μια νέα γενιά αγροτικών φορέων και αλυσίδων αξίας που είναι καλύτερα συνδεδεμένες, πιο πράσινες, πιο κυκλικές και επίσης υποστηρίζονται καλύτερα από ένα νέο σύνολο εκσυγχρονισμένων πολιτικών θα επωφεληθούν επίσης από τη νέα χρηματοδότηση.

"Ορίζοντας 2020" είναι το πρόγραμμα -πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία και το νέο πρόγραμμα εργασίας καλύπτει τα τρία τελευταία χρόνια του προγράμματος, από το 2018-20.

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης για προγράμματα που σχετίζονται με τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου εμπίπτουν κυρίως στα θέματα (γνωστά ως «προσκλήσεις») για βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια και αναγέννηση της υπαίθρου, με ορισμένες πρόσθετες ευκαιρίες στο πλαίσιο της τεχνολογίας, των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το αίτημα αυτό βασίζεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση της γεωργικής έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ που δημοσιεύθηκε το 2016. Οι προτεραιότητές είναι επίσης ευθυγραμμισμένες με τους σημερινούς και μελλοντικούς στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Αυτό περιλαμβάνει την προσπάθεια να γίνει ο γεωργικός τομέας πιο "έξυπνος", πιο "ανθεκτικός" και περιβαλλοντικά βιώσιμος, ενθαρρύνοντας περισσότερους νέους να συμμετάσχουν στη γεωργία και την αγροτική ζωή και ενισχύοντας την κοινωνικοοικονομική ζωή στις αγροτικές περιοχές.

1 δισεκατομμύριο ευρώ για παρακίνηση των καινοτόμων παραγωγών και και να επιτάχυνση των αποτελεσμάτων

Από το 2014, έχουν δρομολογηθεί προγράμματα γεωργικής έρευνας και καινοτομίας με βάση μια αποκαλούμενη προσέγγιση "πολλαπλών δράσεων", όπου επιστήμονες, αγρότες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συνεργάζονται για να δημιουργήσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στον τομέα.
Έχουν ήδη ξεκινήσει πάνω από εξήντα έργα πολλαπλών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 17 θεματικών δικτύων, τα οποία δείχνουν σαφώς ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να φέρει νέα μέρη στον ευρύτερο τομέα έρευνας και καινοτομίας με μεγάλη επιτυχία.

Αυτό το νέο πρόγραμμα εργασίας διπλασιάζει τη συνολική επένδυση σε έργα πολλαπλών φορέων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», φθάνοντας περίπου το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που διατέθηκε μέσω 180 επιχορηγήσεων κατά τη διάρκεια των επτά ετών του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος για τη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Επίτροπος Phil Hogan κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβώνας για τη γεωργία στις 11-12 Οκτωβρίου, "αυτό αποτελεί μια άνευ προηγουμένου προσπάθεια να τεθούν οι αγρότες στην κινητήρια δύναμη της καινοτομίας".

Αειφόρος γεωργία και πιο υγιεινή διατροφή με σεβασμό στα οικοσυστήματα
Η έκκληση για βιώσιμη επισιτιστική ασφάλεια αφιερώνει 753 εκατομμύρια ευρώ σε μια πιο βιώσιμη χρήση των πόρων και στην παραγωγή τροφίμων καλύτερης ποιότητας, με βάση ιδίως την καλύτερη διαχείριση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων.

Η βελτιωμένη διαχείριση των οικοσυστημάτων μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση παρασίτων και ασθενειών με βιώσιμο τρόπο, μειώνοντας τις εισαγωγές χημικών ουσιών ή τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της πρόσκλησης περιλαμβάνουν επίσης επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ στη διαχείριση του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κοινού προγράμματος 40 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση της γεωργικής γης ως σημαντική συμβολή στις προσπάθειες μετριασμού του κλίματος.

Αυτό θα εφαρμοστεί παράλληλα με μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την έρευνα του εδάφους.

Πέρα από τα εδάφη, το πρόγραμμα εργασίας επενδύει επίσης 45 εκατομμύρια ευρώ σε έξυπνα συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, καθώς και 63 εκατομμύρια ευρώ σε αναπαραγωγικούς και γενετικούς πόρους.

Η πρόσκληση θα υποστηρίξει επίσης δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας, ιδίως με την Κίνα και την Αφρική (112 εκατ. Ευρώ).

Επενδύοντας σε νεώτερες, εξυπνότερες, πιο πράσινες και πιο κυκλικές αγροτικές περιοχές
Η έκκληση αγροτικής αναγέννησης (RUR) προσφέρει 263 εκατομμύρια ευρώ για την προώθηση πιο έξυπνων, νεότερων, πιο πράσινων, πιο κυκλικών και καλύτερων αγροτικών κοινοτήτων και αλυσίδων αξίας.

Η έμφαση δίνεται στην πραγματοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας για τους αγροτικούς πληθυσμούς και τις κοινότητες. Περίπου 100 εκατ. Ευρώ προορίζονται για δραστηριότητες τόσο στο πλαίσιο του RUR όσο και στο τμήμα ΤΠΕ του προγράμματος εργασίας που επικεντρώνεται στην ανάληψη και ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και στη διερεύνηση των επιπτώσεων αυτών των αλλαγών στην προετοιμασία για το μέλλον.

Περίπου 100 εκατ. Ευρώ θα επενδυθούν επίσης στην καινοτομία στις αλυσίδες αξίας, με έμφαση στην κυκλική βιοοικονομία.

Αυτό θα αποτελέσει πηγή ευκαιριών για νέες επιχειρήσεις και βιομηχανίες που βελτιώνουν την ευημερία στις αγροτικές περιοχές.

Η πρόσκληση RUR θα παράσχει επίσης χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ. ευρώ για έργα που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πολιτικών για την προώθηση της λεγόμενης ανανέωσης της παραγωγής (αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για γεωργία και αγροτικές επιχειρήσεις εν γένει), μεγαλύτερη ικανότητα προσαρμογής στο κλίμα και κοινωνικο- οικονομικές αλλαγές και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, θα επενδύσει στην περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων ανταλλαγής γνώσεων και καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες έρευνας και καινοτομίας στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κοινωνικής πρόκλησης «Ορίζοντας 2020» 2 Infoweek στις Βρυξέλλες στις 14-17 Νοεμβρίου 2017. Η εβδομάδα περιλαμβάνει ειδικότερα ένα πολιτικό γεγονός υψηλού επιπέδου για την ψηφιοποίηση της γεωργίας και των αλυσίδων αξίας τροφίμων .

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις