Τι ακριβώς ισχύει με το Πρασίνισμα

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ»

1. Τι ακριβώς ισχύει με το Πρασίνισμα και την ενίσχυση της δράσης; Τι θα ισχύσει εάν κάποιος επιλέξει να εντάξει στη δράση όλη την εκμετάλλευσή του; Στο παράρτημα Γ της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3256) ΥΑ περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 10.01.04, οι οποίοι είναι υπόχρεοι πρασινίσματος και επιλέγουν να κάνουν χρήση της ίδιας έκτασης και του ίδιου στοιχείου (αγρανάπαυση ή/και ψυχανθή) για να καλύψουν και το πρασίνισμα.

Προκειμένου να λάβει κανονικά την ενίσχυση της δράσης, ο δικαιούχος μπορεί είτε: Να χρησιμοποιήσει ως EFA άλλη έκταση σε αγρανάπαυση (εκτός δράσης) ή κάποιο άλλο στοιχείο (π.χ. δενδροστοιχίες), είτε Να θέσει σε αγρανάπαυση (για τη δέσμευση Α) έκταση μεγαλύτερη από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό της δράσης (30%), τόση ώστε να καλύπτεται και το απαιτούμενο 30% (της ενταγμένης στη δράση έκτασης) για τη δράση και το απαιτούμενο 5% (της συνολικής αρόσιμης εκμετάλλευσης) για το πρασίνισμα. Εφόσον καλύπτει την αμειψισπορά της δέσμευσης Β ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΥΧΑΝΘΗ, να καλλιεργήσει έκταση μεγαλύτερη από το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό της δράσης (30%), τόση ώστε να καλύπτει o τόσο το 30% της ενταγμένης στη δράση έκτασης o όσο και το 5% της εκμετάλλευσης (που αφορά την υποχρέωση του πρασινίσματος).

Εφόσον καλύπτει την αμειψισπορά της δέσμευσης Β με ψυχανθή ΚΑΙ με άλλη ξηρική καλλιέργεια (π.χ. σιτηρά), να καλύψει με τα ψυχανθή o πρώτα την έκταση ποσοστού 5% της εκμετάλλευσής του (υποχρέωση πρασινίσματος) και o να φροντίσει η υπόλοιπη έκταση με τα ψυχανθή αθροιζόμενη με την άλλη ξηρική καλλιέργεια (π.χ. τα σιτηρά) να καλύπτει το ελάχιστο ποσοστό 30% για τη δράση.

Παράδειγμα υπολογισμού ύψους ενίσχυσης για τη δέσμευση Α: Ας υποθέσουμε ότι ένας παραγωγός εντάσσει στη δράση 200 στρέμματα. Για τα 200 στρέμματα, η υποχρέωση πρασινίσματος (5%) είναι 10 στρέμματα, ενώ η υποχρέωση της αγρανάπαυσης είναι 60 με 100 στρέμματα(ελάχιστο ποσοστό 30% και μέγιστο ποσοστό 50%).

Περίπτωση 1η

Εάν ο παραγωγός καλλιεργήσει 140 στρέμματα βαμβάκι και 60 στρέμματα αγρανάπαυση, τότε ο τύπος Σα-EFA+EFA2/E του Παραρτήματος Γ έχει ως εξής: Σα=60 στρέμματα EFA=10 στρέμματα EFA2= 0 (αν υποθέσουμε ότι δεν καλύπτει το πρασίνισμα από άλλα στοιχεία, πέραν της αγρανάπαυσης) Ε=200 στρέμματα Σα-EFA+EFA2/E=60-10/200=0,25 < 0,3 και άρα ο παραγωγός θα πληρωθεί όλη την έκταση (200 στρέμματα) όχι με 60€/στρέμμα (τιμή βαμβακιού από τον Πίνακα 22.2), αλλά με την τιμή : 60/0,3*0,25=50€/στρέμματα Δηλαδή 200*50=10.000€

Περίπτωση 2η

Εάν ο παραγωγός καλλιεργήσει 130 στρέμματα βαμβάκι και 70 στρέμματα αγρανάπαυση (ποσοστό αγρανάπαυσης 35%), τότε ο τύπος Σα-EFA+EFA2/E του Παραρτήματος Γ έχει ως εξής: Σα=70 στρέμματα EFA=10 στρέμματα EFA2 = 0 (αν υποθέσουμε ότι δεν καλύπτει το πρασίνισμα από άλλα στοιχεία, πέραν της αγρανάπαυσης) 2 E=200 στρέμματα Σα-EFA+EFA2/Ε=70-10/200=0,3 ≥ 0,3 και άρα ο παραγωγός πληρώνεται κανονικά για τη δράση, με την τιμή του βαμβακιού από τον Πίνακα 22.2 (60€/στρέμμα). Δηλαδή 200*60=12.000€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στο Παράρτημα Γ όπου αναφέρεται «εάν αυτό είναι > 0,3» διευκρινίζουμε ότι περιλαμβάνει και το ≥. Δηλαδή, «εάν αυτό είναι > ή ίσο του 0,3 ο δικαιούχος λαμβάνει την ενίσχυση του Πίνακα».

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις