Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

«Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, Margrethe Vestager. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε και επίσημα την έγκριση του νέου μηχανισμού δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.htm).

Βάσει του νέου μηχανισμού, η Ελλάδα το 2018 θα διεξάγει ξεχωριστές ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών και των αιολικών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από το 2019 οι δημοπρασίες θα είναι κοινές και για τις δύο τεχνολογίες. Η εισαγωγή των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές δημοπρασίες θα γίνεται αφού αυτές ωριμάσουν, αποκτήσουν δηλαδή ένα προκαθορισμένο ποσοστό διείσδυσης στην ελληνική αγορά ενέργειας. Το προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διενέργειας των διαγωνισμών.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις