Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε περίπτωση παράβασης  σε προϊόντα αρτοποιίας

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»


Με την υπόψη τροπολογία θεσπίζεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, αναφορικά με την πώληση διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3526/2007 εδάφιο με το οποίο θεσπίζεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ προκειμένου να παταχθεί η διαπιστωμένη παράβαση των διατάξεων περί διάθεσης διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο άρθρο 167 του σχεδίου νόμου προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.3526/2007 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την περίπτωση πώλησης διατηρημένων προϊόντων αρτοποιίας και άρτου από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας κατά παράβαση των διατάξεων περί της διάθεσης τους, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.»

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις