Ενημέρωση αγροτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ότι εν αναμονή του ΦΕΚ της τελικής έγκρισης τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα εξής:

 

 1. Μετά την έκδοση της ατομικής έγκρισης γίνεται με ευθύνη του παραγωγού αίτηση εκρίζωσης έως 28-2-2018, όσοι εκτελούν το ανάλογο μέτρο και ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος.

   

 2. Τα τιμολόγια, που απαιτούνται για το πρόγραμμα, είναι αποδεκτά με ημερομηνία μετά την έκδοση της ατομικής έγκρισης. Ειδικά για τα τιμολόγια των φυτών προαπαιτείται και η έκδοση της ειδικής άδειας φύτευσης που εκδίδεται από την υπηρεσία μας.

   

 3. Τα τιμολόγια τα οποία απαιτούνται υποχρεωτικά είναι αυτά που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του κάθε μέτρου (Βαθειά άροση-φυτά-στύλοι. Κάθε άλλο τιμολόγιο που αποδεικνύει άλλες εργασίες για το πρόγραμμα είναι επιπρόσθετο(λιπάσματα-εργάσιμα-αρδευτικό δίκτυο κλπ).

   

 4. Με βάση την νομοθεσία θα πρέπει οι παραγωγοί να καταθέτουν το σύνολο από τις καρτέλες πιστοποίησης (ταμπελάκια) των φυτών οποιουδήποτε χρώματος και για όλες τις ποικιλίες που έχουν προμηθευτεί. Τα ταμπελάκια αυτά θα επιστραφούν στους παραγωγούς μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

   

   

 5. Η ολοκλήρωση όλων των μέτρων θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι την 31-5-2018 εκτός αν κατατεθεί εγγυητική επιστολή.

   

 6. Με την ολοκλήρωση των μέτρων οι παραγωγοί υποχρεούνται μέχρι την 31-5-2018 να καταθέσουν στην υπηρεσία μας Αίτηση ολοκλήρωσης που θα περιλαμβάνει συνημμένα τα τιμολόγια που αφορούν το πρόγραμμα και ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις