Σύσταση ομάδας εργασίας για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας

Με υπουργική απόφαση (αρ. 1035/48900/24.4.2018) πλέον επισημοποιήθηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με σκοπό την εκκίνηση των διαδικασιών εκπόνησης μελέτης για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό της ελληνικής αμπελουργίας.

Την Ομάδα Εργασίας απαρτίζουν στελέχη από το ΥΠΑΑΤ, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, τα Πανεπιστήμια και τέλος τους φορείς του κλάδου ΕΔΟΑΟ, ΚΕΟΣΟΕ και ΣΕΟ.

Η Ομάδα Εργασίας θα προσεγγίσει και την μεθοδολογία εκπόνησης του έργου, ενώ ήδη έχουν γίνει επαφές με πανεπιστημιακούς εξειδικευμένους στο Στρατηγικό Σχεδιασμό. Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου θα συμβάλλουν με την εμπειρία τους επίσης οι ομάδες που εμπλέκονται οριζόντια και κάθετα στα θέματα του ελληνικού αμπελώνα.

Πρόκειται για ένα έργο, που αφορά ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και ως εκ τούτου λόγω της δυναμικής ποικιλομορφίας και διαφοροποίησης των παραμέτρων της καλλιέργειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλίες, αποδόσεις, γεωγραφικές ιδιομορφίες κλπ.), χαρακτηρίζεται ως έργο με πολλές προκλήσεις, αφού στόχος του είναι κατ’ αρχήν η εκπλήρωση όρων βιωσιμότητας για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις και παράλληλα η διαμόρφωση όρων ώστε αυτές να καταστούν ανταγωνιστικές.

Ακολουθεί η ΥΑ σύστασης της Ομάδας Εργασίας

Δείτε επίσης