Νέα Απόφαση Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1849/57000/19-04-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1505/2018 ) που αφορά την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων .Με τη νέα απόφαση επέρχονται αλλαγές στην προισχύουσα νομοθεσία , τις οποίες παρουσιάζουμε συνοπτικά.

 

Η νέα απόφαση επιφέρει αλλαγές που αφορούν:

 

1) Επικαιροποίηση αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη εκτέλεσής του με βάση το νέο οργανόγραμμα του ΥΠΑΑΤ

2) Λεπτομερέστερη περιγραφή όσον αφορά ορισμένα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα προς διευκόλυνση των ΔΑΟΚ

3) Επαναπροσδιορισμό του χρονικού διαστήματος για το οποίο οι παραγωγοί έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τους αναδιαρθρωμένους αμπελώνες, καθώς και του διαστήματος για επανένταξη αγροτεμαχίου στο πρόγραμμα για την ίδια δράση (από 8 σε 10 έτη) καθώς και της προθεσμίας εκρίζωσης αμπελοτεμαχίων (από 31 Ιανουαρίου σε 28 Φεβρουαρίου)

4) Αποκλεισμό παραγωγών για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από το πρόγραμμα, εφόσον μετά την οριστική έγκρισή τους αποχωρήσουν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

5) Χορήγηση προτεραιότητας για ένταξη στο πρόγραμμα επιπλέον των μικρών νησιών του Αιγαίου και στα νησιά του Ιονίου

6) Προσθήκη συμπληρωματικών κριτηρίων προτεραιότητας σε περιπτώσεις ισοβαθμιών (γηγενείς προωθούμενες ποικιλίες, μέγεθος αμπελουργικής εκμετάλλευσης)

7) Σαφή προσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών όσον αφορά αιτήσεις των παραγωγών για τροποποίηση των δράσεών τους, ανάλογα με την σοβαρότητα των τροποποιήσεων

8) Οι αιτούντες σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τις συντεταγμένες των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής τους

9) Σαφέστερο προσδιορισμός ενεργειών για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης σε σχέση με τη δράση 4.1.1. του ΠΑΑ για τις νέες άδειες φύτευσης.

10) Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Oικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας οφείλουν να συγκεντρώνουν δειγματοληπτικά και να αποστέλλουν όποτε τους ζητηθεί, τιμολόγια τα οποία αφορούν εργασίες που ενισχύονται από το πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση σε παραγωγούς οι οποίοι αιτούνται δράσεις συνολικού προϋπολογισμού άνω των 15.000 Ευρώ.

11) Ενσωμάτωση στην βασική Υπουργική Απόφαση μετά από παρατήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της προθεσμίας κατάθεσης εγγυητικών επιστολών και άλλων λεπτομερειών του προγράμματος.

12) Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά μεταξύ άλλων θα ζητείται Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το τρέχον ημερολογιακό έτος

13) Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τους παραγωγούς θα είναι η 25η Μαΐου

 

Πέραν των ανωτέρω γίνονται ενέργειες σε συνεργασία με τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ για επικαιροποίηση και επιπλέον ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες θα διευκολύνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εφαρμογή του Προγράμματος.

Για την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις