Η Επιτροπή εγκρίνει πέντε προϊόντα γενετικώς τροποποιημένα για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει αποφάσεις έγκρισης πέντε γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) για τη χρήση τροφίμων και ζωοτροφών. Οι αποφάσεις έγκρισης δεν καλύπτουν τη χρήση αυτών των ΓΤΟ για καλλιέργεια.

Οι  αποφάσεις αφορούν δύο νέες άδειες (αραβόσιτο MON 87427 x MON 89034 x NK603, αραβόσιτο 1507 x 59122 x MON 810 x NK603) και την ανανέωση τριών υφισταμένων αδειών (αραβόσιτο DAS-59122-7, αραβόσιτος GA21, ζαχαρότευτλο H7-1) . 

Όλοι αυτοί οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν περάσει από μια συνολική διαδικασία έγκρισης, συμπεριλαμβανομένης ευνοϊκής επιστημονικής αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

 Όλα τα κράτη μέλη είχαν δικαίωμα να εκφράσουν την άποψή τους στη μόνιμη επιτροπή και στη συνέχεια στην επιτροπή προσφυγών και το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη νομική υποστήριξη των κρατών μελών για να προχωρήσει. 

Οι άδειες ισχύουν για 10 χρόνια και όλα τα προϊόντα που παράγονται από αυτούς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς θα υπόκεινται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ανιχνευσιμότητας της ΕΕ.

Δείτε επίσης