Ανυπαρξία επίσημων ελέγχων για την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων

Ο Υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ν. Σερρών, κ. Μιχάλης Τζελέπης με την υπ’ αριθμόν Α.Π.:2164/4-10-2018 Ερώτησή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη έφερε στην Βουλή το ζήτημα της «ανυπαρξίας ελέγχων στην αγορά κρέατος για την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων από τον Μάρτιο του 2018».

Ειδικότερα, στην αρχή της Ερώτησής του ο Βουλευτής υποστηρίζει ότι: «Την στιγμή που η εγχώρια κτηνοτροφία καταρρέει, υπό το βάρος, κυρίως, του αθέμιτου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει λόγω των παράνομων ελληνοποιήσεων στο κρέας, η παντελής ανυπαρξία επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος αλλά και η εφαρμογή των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, εκ μέρους των υπευθύνων, αποτελούν μείζονα ζητήματα. Συγκεκριμένα, κατά την Κ.Υ.Α 1384/41923/16-3-2018 που τέθηκε σε ισχύ, από τον Μάρτιο του 2018, σε κάθε Π.Ε., συνιστώνται κλιμάκια ελέγχου για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, της αγοράς κρέατος. Τα εν λόγω κλιμάκια, είναι επιφορτισμένα με την διενέργεια ελέγχων, στις επιχ/σεις εμπορίας ζώων, τα σφαγεία, τις μεταποιητικές επιχ/σεις, τα κρεοπωλεία κλπ., για την τήρηση ή μη, εκ μέρους τους, όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α (ιχνηλασιμότητα και επισήμανση του κρέατος, εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Άρτεμης» κλπ.)».

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο κ. Τζελέπης: «Σύμφωνα με πληροφορίες, προερχόμενες από τις αρμόδιες αρχές αλλά και την αγορά, ενώ, μέχρι και τον Απρίλιο του 2018, με την καταργηθείσα Κ.Υ.Α 412/8932/3-2-2012 «Έλεγχος της Ελληνικής αγοράς κρέατος σε σχέση με την προέλευση-καταγωγή του και τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος», τα αντίστοιχα κλιμάκια, διενεργούσαν, κανονικά, τους απαραίτητους ελέγχους, από τον Μάρτιο του ιδίου έτους, όταν και τέθηκε σε εφαρμογή η νέα Κ.Υ.Α 1384/41923/16-3-2018, αυτά έπαψαν να λειτουργούν, με αποτέλεσμα, εδώ και περισσότερο από έξι μήνες, οι έλεγχοι στην αγορά να είναι ανύπαρκτοι. Ο βασικός λόγος, για την αναστολή των ελέγχων, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η αδυναμία σύστασης των απαραίτητων, κλιμακίων, εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών (ΔΑΟΚ, ΕΦΕΤ και ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) που προέκυψε από  την αλλαγή του νομικού πλαισίου (αντικατάσταση της ΚΥΑ), λόγω έλλειψης κατάλληλου αλλά και διαθέσιμου προσωπικού. Ουσιαστικά, η Κυβέρνηση, με τον νέο Νόμο, προχώρησε σε θεσμοθέτηση μιας νέας σύνθεσης των κλιμακίων ελέγχων που θεωρητικά φαινόταν πιο πλήρης στην πράξη, όμως ήταν μη ρεαλιστική η λειτουργία της, σχεδόν σε όλη την Επικράτεια, «μπλοκάροντας», με τον τρόπο αυτό και τους λίγους ελέγχους που γινόταν στα κρεοπωλεία και τις επιχειρήσεις, την ώρα μάλιστα που η πραγματικότητα αλλά και η ανάγκη υπαγορεύει, το αντίθετο: την επείγουσα εντατικοποίηση τους». 

 Επιπροσθέτως, ο Βουλευτής επισημαίνει ότι: «Δευτερεύον, αλλά εξίσου σημαντικό προς επισήμανση ζήτημα που αφορά την ενεργοποίηση και απρόσκοπτη λειτουργία των κρατικών κλιμακίων ελέγχων, στην αγορά κρέατος, είναι ο περιορισμός των διαθέσιμων, εκτός έδρας κινήσεων των υπαλλήλων των αρμόδιων υπηρεσιών. Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η άρση των ελέγχων επιφέρει στην αγορά μια αρνητική αίσθηση, ένα κλίμα αμφιβολιών, περί την ισχύ και εφαρμογή ή μη των σχετικών διατάξεων. Ως εκ τούτου, γεννώνται και ερωτηματικά, αναφορικά με την υλοποίηση ή μη, έως τώρα, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά κρέατος, της υποχρεωτικής διαδικτυακής σύνδεσης τους, με την ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (καταληκτική ημερομηνία 16/6/2018)».

Επειδή, κατά τον κ. Τζελέπη, η παντελής απουσία, εδώ και 6 ολόκληρους μήνες, ελέγχων, στην αγορά κρέατος αλλά και η καθυστέρηση των υπευθύνων, στην εφαρμογή-ενεργοποίηση, όλων των διαθέσιμων από τους κανονισμούς, εργαλείων, διασφάλισης της αποτελεσματικότητας τους, δρα επιβαρυντικά τόσο στην προσπάθεια για την στήριξη του πολύπαθου κλάδου της εγχώριας κτηνοτροφίας (πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων), όσο και στον αγώνα προστασίας των καταναλωτών» ζητάει από τον Υπουργό να τον ενημερώσει εάν διενεργούνται οι κρατικοί έλεγχοι στην αγορά κρέατος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 1384/41923/16-3-2018 που τέθηκε σε ισχύ και εάν όχι, για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό. Επιπλέον, ο Βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό εάν προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση της Κ.Υ.Α 1384/41923/16-3-2018 και συγκεκριμένα του Άρθρου 7 που αφορά την διαδικασία σύνθεσης των κλιμακίων ελέγχου στην αγορά κρέατος, προκειμένου να δοθεί, στις αρμόδιες για τους ελέγχους υπηρεσίες, η απαραίτητη ευελιξία,  ως προς την σύσταση τους και να αρθούν τα προαναφερθέντα εμπόδια που προέκυψαν, από την εφαρμογή της. Επίσης, ο κ. Τζελέπης αιτείται να πληοροφορηθεί εάν προτίθεται ο ΥΠΑΑΤ να προβεί σε αύξηση των διαθέσιμων εκτός έδρας ημερών των επιφορτισμένων με τους ελέγχους, στην αγορά κρέατος, αρμόδιων υπηρεσιών όπως και σε περαιτέρω ενίσχυση του υπαλληλικού δυναμικού  τους, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο σημαντικότατο έργο τους. Τέλος, ο Βουλευτής ζητάει να μάθει εάν εφαρμόστηκε από όλες τις επιχειρήσεις που είχαν την υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 5, της  Κ.Υ.Α 1384/41923 (με καταληκτική ημερομηνία 16/6/2018), η σύνδεση τους με την ηλεκτρονική εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  και εάν όχι, για ποιους λόγους συνέβη αυτό.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις