Πώς γίνεται να υπάρχει διαφορετική ανάγνωση των ευρημάτων μεταξύ ΔΑΟΚ και ΟΠΕΚΕΠΕ;

Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Π.Ε. Λακωνίας απέστειλε επιστολή προς τους : Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Ν. Τζανετέα,  ΔΑΟΚ ΠΕ Λακωνίας Υπόψη κ. Σ. Κανελλάκη,  ΔΑΟ Περιφέρειας Πελοποννήσου Υπόψη κ. Μητρόπουλου, Προϊσταμένου Τμ. Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής,  ΣΕΕΔΔ. Υπουργό ΥΠΑΑΤ κ. Σ. Αραχωβίτη σχετικά με την απάντηση στο υπ. αρίθμ. 220486/31115/25-09-2018 έγγραφο της ΔΑΟΚ Πελοποννήσου. Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

«Σε απάντηση του υπ. αρίθμ. 220486/31115/25-09-2018 έγγραφου σας, μετά από συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία της κ. Αντιπεριφερειάρχη Ντίας Τζανετέα στις αρχές Οκτωβρίου 2018 και μετά τη παρέλευση του δεκαπενθημέρου που μας ζητήσατε, επανερχόμενοι στην από 20/8/2018 αίτησή μας, επισημαίνουμε τα κάτωθι:

1.      Το να μας στέλνετε αποφάσεις του κ. Περιφερειάρχη με ημερομηνία 2011, με ονόματα συναδέλφων σας οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία ή έχουν συνταξιοδοτηθεί, είναι απαράδεκτο. Εμείς ζητήσαμε συγκεκριμένα τα ονόματα των τριών αρμοδίων (τριμελής επιτροπή) που εξέτασαν τις ενστάσεις για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 του ΠΑΑ 2007-2013 Μέτρο 2.1.4. Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία. Οι εν λόγω τρεις συνάδελφοι σας της τριμελούς επιτροπής που εξέτασαν τις ενστάσεις των παραγωγών, συνέταξαν πρακτικό εξέτασης ενστάσεων (όπου φαίνονται το ονοματεπώνυμο, ο Α/Α του αγροτεμαχίου, ο κωδικός ποινής και η αιτιολογία και στο τέλος η εισήγηση της  τριμελούς επιτροπής) και αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα στοιχεία, εθνική και κοινοτική νομοθεσία, λόγους επιβολής ποινών, αποφάσισαν την αποδοχή ή μη ολικής ή μερικής απόρριψης, αιτιολογώντας αναλυτικά την απόφαση τους,  περιγράφοντας τον Α/Α του αγροτεμαχίου και των κωδικών ποινής. Τα στοιχεία αυτά δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα ως ισχυρίζεστε, άλλωστε προσομοιάζουν με τις αναρτώμενες καταστάσεις πληρωμών.

2.      Όσον αφορά τους χειριστές του Μέτρου από το φορέα υλοποίησης, παρατηρούμε ότι τα ονόματα που μας γνωστοποιήσατε αφορούν και σε συναδέλφους σας οι οποίοι έχουν αποχωρήσει ή συνταξιοδοτηθεί, άρα ούτε εδώ απαντάτε με σαφήνεια.

3.      Τροποποίηση σύμβασης. Ισχυρίζεσθε ότι «ο Φορέας Υλοποίησης (δηλαδή η ΔΑΟΚ) δεν προχωρά μονομερώς σε τροποποίηση της σύμβασης παρά μόνο μετά από αίτημα του δικαιούχου». Αυτό που ισχυρίζεσθε ισχύει όταν α) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, β) μέρος ή σύνολο της εκμετάλλευσης μεταβιβαστεί και γ) συντρέχουν λόγοι μείωσης της έκτασης. Επίσης «τροποποίηση σύμβασης γίνεται από τον φορέα υλοποίησης (ΔΑΟΚ) ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης ελέγχων και δικαιολογείται εφόσον μετά την πραγματοποίηση ελέγχων του άρθρου 18 της ΚΥΑ, διαπιστωθεί απόκλιση στα δηλωθέντα στοιχεία. Η τροποποίηση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, έχει ισχύ από το επόμενο έτος εφαρμογής, πραγματοποιείται μετά την επιβολή κυρώσεων και μόνο εφόσον πρόκειται για απόκλιση με μόνιμο χαρακτήρα» (ΚΥΑ 079833/25-10-2011/ΦΕΚ Β 2366/άρθρο 14, παρ. 1α και β).

Οι ανωτέρω έλεγχοι και διαπιστώσεις, γίνονται από το φορέα υλοποίησης (ΔΑΟΚ) ως καθ’ ύλην αρμόδιος, και όχι από τους δικαιούχους. Ο δικαιούχος πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως για τους λόγους που δικαιολογούν και συντρέχουν μετά τον έλεγχο, για την τροποποίηση της σύμβασης, και κατ’ επέκταση και του ΣΠΔ, μέσω και του Γεωπόνου Συμβούλου - Μελετητή, με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση.

4.      Ρωτήσαμε ποιος έδωσε εντολή να μην εξεταστούν οι ενστάσεις που αφορούσαν το έτος 2015 οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα έως σήμερα (εκκρεμούν από 30/11/2017) καθώς και το πώς άλλαξαν οι καταστάσεις των απορριπτομένων σε πέντε (5) ημέρες (από 59 αρχικά απορριπτόμενους έμειναν ως απορριπτόμενοι 26). Αλήθεια πώς έγινε αυτό, ποιος και τι μεσολάβησε;;;; Στις ενστάσεις του 2015 που εκκρεμούν, προστέθηκαν και οι ενστάσεις για το 2016.

Τέλος μιας και επανήλθαμε ρωτάμε, πώς γίνεται να υπάρχει διαφορετική ανάγνωση των ευρημάτων μεταξύ ΔΑΟΚ και ΟΠΕΚΕΠΕ; Ποιος τελικά θα απαντήσει πώς γίνεται δικαιούχοι με ευρήματα μηδενικής πληρωμής να βρίσκονται στις καταστάσεις πληρωμών, με την ίδια ομάδα καλλιέργειας (ελαιοκομία), να πληρώνονται σκανδαλωδώς και άλλοι να είναι απορριπτόμενοι και μάλιστα κάποιοι με το έτσι θέλω; Οφείλετε απαντήσεις σήμερα!!!»

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις