Δήλωση συγκομοιδής σταφυλιών προς οινοποίηση

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

1. Η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2018, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, συνεχίζεται και μετά το τέλος της αποστακτικής περιόδου έως την 15η Ιανουαρίου 2019Επισημαίνουμε ότι η παραπάνω δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής. Δικαίωμα υποβολής και όχι υποχρέωση έχουν και οι έχοντες αμπελοτεμάχια μικρότερα του στρέμματος ακόμα και αν τα προϊόντα τους προορίζονται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση.Τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής έως και πέντε (5) αμπελουργικές περιόδους θα υπόκεινται σε έλεγχο του μητρώου, για το χαρακτηρισμό τους ως «εγκαταλειμμένη καλλιεργούμενη έκταση».Η υποβολή των δηλώσεων παραγωγής οίνου (από τους νόμιμους οινοποιούς) για την αμπελοοινική περίοδο 2018 – 2019 θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις υποβληθείσες δηλώσεις συγκομιδής των παραγωγών που τους παρέδωσαν σταφύλια και ως εκ τούτου τυχόν λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής θα δημιουργήσουν προβλήματα κατά την περίοδο των δηλώσεων παραγωγής.Βεβαιώσεις για την απόσταξη στέμφυλων από άλλες υπηρεσίες εκτός Δ.Α.Ο.Κ. δεν αποτελούν δηλώσεις συγκομιδής.

2. Υπόχρεος δήλωσης παραγωγής οίνου είναι:Ο «παραγωγός οίνου» δηλαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, που μεταποιεί το ίδιο τα νωπά σταφύλια, το γλεύκος ή το νεαρό οίνο που βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση ζύμωσης σε οίνο ή γλεύκος για εμπορικούς σκοπούς ή αναθέτει τη μεταποίησή τους για λογαριασμό του.

3. Υπόχρεοι δήλωσης επεξεργασίας ή / και εμπορίας είναι:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών οινοποιείων, τα οποία επεξεργάσθηκαν ή / και διέθεσαν στο εμπόριο προϊόντα πριν από το στάδιο της οινοποίησης στο πλαίσιο της τρέχουσας αμπελοοινικής περιόδου και πριν την 15η Ιανουαρίου 2019.

Οι δηλώσεις 2, 3, υποβάλλονται ψηφιακά σε σύνδεση με τις δηλώσεις συγκομιδής που έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς.
Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία είναι για όλες τις δηλώσεις η 15η Ιανουαρίου 2019, θα επιβληθούν τα διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32).
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ Χανίων, 28213 46552, 28213 46553 και 2821346517.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις