Γεωργικές Προειδοποιήσεις για τα Μηλοειδή

Από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης, εκδόθηκαν γεωργικές προειδοποιήσεις για τα μηλοειδή  για τα οποία συνιστάται να γίνουν επεμβάσεις για

–          προσβολή Μηλιάς από Phytophthora

–          ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΜΗΛΙΑΣ (Venturia inequalis Cooke Wint.)

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Venturia pirina Aderhold)

ΕΛΚΗ ΜΗΛΙΑΣ και ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ (Cacopsylla sp., Homoptera: Psyllidae)

ΣΕΖΙΑ (Synanthedon myopaeformis Borkhausen, Lepidoptera: Sesiidae)

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella L., Lepidoptera: Torticidae)

ΨΩΡΑ ΤΟΥ SAN JOSÉ (Quadraspidiotus perniciosus, Homoptera: Diaspididae)

–          ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

(Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)

 σύμφωνα με την  No 40 / 28 Νοεμβρίου 2018  προειδοποίηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης.

Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την τελική τους απόφαση, καλούνται να συμβουλεύονται τους τοπικούς γεωπόνους, να λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα.

Δείτε επίσης