Ερμηνευτικές εγκύκλιοι για το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και τις Δηλώσεις Παραγωγής Οίνου

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ισχύοντος προγράμματος αναδιάρθρωσης που εξεδόθη το 2018 (ΦΕΚ Β 1505/2.5.2018) ερμηνευτική εγκύκλιο εξέδωσε το τμήμα Αμπέλου οίνου και αλκοολούχων ποτών.

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο αναφέρονται λεπτομέρειες για τους ελέγχους των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης, την ένταξη των αμπελοτεμαχίων και της επιλεξιμότητας και των ελέγχων, βάσει των δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου.

Αναφορικά επίσης με την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων παραγωγής οίνου – εμπορίας, το ίδιο τμήμα Αμπέλου οίνου και αλκοολούχων ποτών εξέδωσε την αριθμ: 4383/169620/6.12.2018 συνημμένη ερμηνευτική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία, παρέχεται στους οινοποιούς υποβολή εντύπων, μερικής Δήλωσης Παραγωγής πριν την οριστική υποβολή της συνολικής Δήλωσης Παραγωγής που υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τρ.

Ακολουθούν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι του υπουργείου:

Εγκύκλιος 1

Εγκύκλιος 2

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις