Έργα οδοποιίας για πρόσβαση σε αγροτική γη

Χρηματοδότηση ποσού 868.000 € για τη βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη, κυρίως έργων οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Φίλιππων και Νέας Καρβάλης, προγραμμάτισε ο Δήμος Καβάλας.

Με το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας συνέταξε μελέτη και επιδίωξε χρηματοδότηση, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Πρόκειται για σημαντικό έργο, το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και εκμετάλλευσης γης των δημοτών που ασχολούνται με την γεωργία, με οικονομικά και όχι μόνο οφέλη για την περιοχή.

Δείτε επίσης