Συστήθηκε η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

Με την πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της, επικυρώθηκε πρόσφατα η σύσταση της «Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και παράλληλα εξελέγη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Ένωση είναι νεοσύστατος φορέας που εκπροσωπεί συλλογικά το σύνολο των Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΑΕΔΑΔΠ) που έχουν αδειοδοτηθεί και εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Ν. 4354/2015. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Αστική Εταιρία), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Κύριοι στόχοι της Ένωσης είναι :

 να αντιπροσωπεύει τις ΑΕΔΑΔΠ με έναν θεσμικό και συλλογικό τρόπο

 να εκφράζει τις συλλογικές απόψεις και προτάσεις του κλάδου διαχείρισης απαιτήσεων προς τους εποπτικούς & δημόσιους φορείς, την κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις λοιπές αρχές  να διαμορφώνει και να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις στο κανονιστικό και νομικό πλαίσιο που θα βελτιώνουν και θα υποστηρίζουν την λειτουργία της διαχείρισης απαιτήσεων

 να αποτελεί έναν φορέα συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών ΑΕΔΑΔΠ,

 να μεριμνά για την τήρηση των αρχών και των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης απαιτήσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας, προς όφελος όλων των εμπλεκομένων

 να διασφαλίζει μέσω των εσωτερικών της συμφωνημένων κανόνων τη δεοντολογικά ορθή και επαγγελματική συμπεριφορά των μελών της, προφυλάσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την φήμη και την εικόνα του κλάδου διαχείρισης απαιτήσεων

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο συστάθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Τάσος Πανούσης, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank FPS

Αντιπροέδρος

Περικλής Κιτριλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Cepal Hellas

Μέλη

Γιώργος Χριστοφόρου, Διευθύνων Σύμβουλος B2Kapital

Άρης Αρβανιτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος UCI Hellas

Νίκος Βαρδαραμάτος, Διευθύνων Σύμβουλος QQuant

Γιάννης Κουκουλάκης, Μέλος ΔΣ και Νομικός Σύμβουλος Pillarstone

Στην Ένωση συμμετέχουν όλες οι έως τώρα αδειοδοτημένες βάσει Ν.4354/2015 εταιρείες, ήτοι οι: APS Hellas, Β2Kapital, Cepal Hellas, CERVED, DV01, Eurobank FPS, HOIST Hellas, IPM, LPN Capital, Melfin, Pillarstone, Resolute, SFS, Thea Artemis, QQuant, UCI Hellas.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις