Συμμετοχή του Χ. Κασίμη στην Agrothessaly

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  κ. Κασίμης συμμετείχε στη 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία Agrothessaly, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2019 στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης Λάρισας.

Ο κ. Κασίμης παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης, επισκέφτηκε τα περίπτερα και συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις. Ειδικότερα, ως βασικός ομιλητής στην εκδήλωση Αγροέκφραση – Θεσσαλική Γη, ενημέρωσε για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027 και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των αγροτών.

Ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του επεσήμανε τη μεγάλη σημασία της νέας ΚΑΠ, η οποία καλείται να δώσει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών μας περιοχών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τον προσεκτικό σχεδιασμό της στο πλαίσιο της νέας περιόδου 2021-2027, ώστε οι πεπερασμένοι πόροι να κατευθυνθούν παραγωγικά και αναπτυξιακά και να στηρίξουν την υγιή επιχειρηματικότητα του αγροτικού μας τομέα.

Αναφέρθηκε στις ανησυχίες της Χώρας επί των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με:

- το νέο μοντέλο παράδοσης της ΚΑΠ, θεωρώντας ότι ένα αυξημένο επίπεδο επικουρικότητας θα μπορούσε να λειτουργήσει υπονομευτικά όσον αφορά στον «κοινό» χαρακτήρα της ΚΑΠ που θα οδηγήσει στην εθνικοποίηση της πολιτικής,

- τους δείκτες αξιολόγησης στη βάση των οποίων θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις της ΚΑΠ και οι οποίοι πρέπει να είναι περιορισμένοι, ρεαλιστικοί, απλοί και επαληθεύσιμοι και να προσδιορίζονται στη βασική πράξη,

- την προτεινόμενη ενισχυμένη αιρεσιμότητα και την εισαγωγή του νέου οικολογικού σχήματος το οποίο ναι μεν είναι προαιρετικό, ωστόσο όλα τα κ - μ πρέπει να δημιουργήσουν το πλαίσιο υλοποίησής του,

- τη δυνατότητα κατάργησης των δικαιωμάτων ενίσχυσης και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί,

- την πρόταση για μείωση των κοινοτικών επιπέδων στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη,

- την ανάγκη πρόβλεψης για μεταβατική περίοδο και κανόνες, ώστε να επιτευχθεί η επιτυχής υλοποίηση των παρεμβάσεων και να αποφευχθεί απώλεια πόρων κ.λπ.

Επεσήμανε την υποστήριξη της Χώρας για τη διατήρηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων και την εθελοντική εφαρμογή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης,  σύμφωνα με τη swot ανάλυση και την ιεράρχηση των αναγκών του κάθε κ - μ.

Στη συνέχεια, ο κ. Κασίμης αναφέρθηκε στις συμμαχίες της Χώρας με άλλα κ - μ για τη διατήρηση του προϋπολογισμού και την εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων.

Τέλος, έκανε αναφορά στις προσπάθειες που έχουν γίνει για την εμπροσθοβαρή ενεργοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 με προκηρύξεις σε όλα εκείνα τα μέτρα που λειτουργούν προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, όπως, μεταξύ άλλων, οι νέοι γεωργοί, η μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, τα σχέδια βελτίωσης, η ενθάρρυνση σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, η ενίσχυση συνεργασιών για την προώθηση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, η στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ώστε να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και ανταγωνιστικές.

Υπογράμμισε, επίσης, την επιτυχία των ενεργειών της διοίκησης για την αύξηση της ρευστότητας της αγροτικής επιχειρηματικότητας με την έγκριση δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και τις εν εξελίξει ενέργειες για τη δυνατότητα διευκόλυνσης της δανειοδότησης γεωργικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις μέσα από τα αντίστοιχα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20.

                                                           

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις