Περιορισμός των άμεσων πληρωμών σε 100.000 ευρώ

Η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε τη δεύτερη δέσμη προτάσεων για τη βελτίωση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ. Η δεύτερη ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ επικεντρώθηκε στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2020. Οι τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας για τον λεγόμενο κανονισμό Στρατηγικών Σχεδίων εγκρίθηκαν την Τρίτη με 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 1 αποχή.

Μείωση των πληρωμών σε μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υποστήριξη μικρών, νέων και γυναικών αγροτών

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν τις ετήσιες άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες στο επίπεδο των 100.000 ευρώ, αλλά θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους αγρότες να εκπέσουν το 50% των μισθών που σχετίζονται με τη γεωργία από το συνολικό ποσό πριν από τη μείωση, λένε οι ευρωβουλευτές.

Επιθυμούν επίσης να διοχετεύσουν τουλάχιστον το 5% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων σε μικρομεσαίες γεωργούς μέσω ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο. Τουλάχιστον 2% των εθνικών προϋπολογισμών άμεσων πληρωμών θα πρέπει να διατεθεί στους νέους γεωργούς (ανά εκτάριο για τα πρώτα επτά έτη). Πρέπει να χορηγηθεί περαιτέρω στήριξη στους νέους γεωργούς από τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν επίσης τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν χρήματα αγροτικής ανάπτυξης για συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της μεγαλύτερης ένταξης των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες. Η επιτροπή επέμεινε επίσης ότι όλες οι πληρωμές ανά εκτάριο για τους αγρότες στα κράτη μέλη της ΕΕ ή στα εδάφη τους θα φθάσουν το 75% τουλάχιστον των μέσων άμεσων επιδοτήσεων έως το 2024 και 100% μέχρι το 2027.

Στρατηγικά σχέδια: Το νέο μοντέλο παράδοσης αναβλήθηκε έως το 2022 Το λεγόμενο νέο μοντέλο παράδοσης που βασίζεται σε εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα καταρτιστούν από τα κράτη μέλη και θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καθυστερήσει κατά ένα έτος έως το 2022 για να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής τους, ανέφερε η Επιτροπή Γεωργίας.

Επέκταση των οικολογικών συστημάτων για την καλή μεταχείριση των ζώων

Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να αφιερώσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και όχι λιγότερο από το 20% των άμεσων ενισχύσεων στα οικοσυστήματα. Αυτά τα εθελοντικά οικολογικά προγράμματα θα πρέπει να υποστηρίζουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την καλή διαβίωση των ζώων.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις