Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου  η αίτηση υπαγωγής για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/72919/1459 με την οποία τροποποιείται η Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 απόφαση «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το εδάφιο:
«Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.».

Υπενθυμίζουμε ότι για τις φορολογικές δηλώσεις 2019 η προθεσμία υποβολής έληξε την 30η Ιουλίου.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις