Καταγραφή και αποζημιώσεις μετά τις πλημμύρες

Δύο κλιμάκια επιτροπών καταγραφής και εκτίμηση ζημιών συγκροτήθηκαν από το δήμο Μεσολογγίου μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες οικονομικής ενίσχυσης και αποζημίωσης των πληγέντων σύμφωνα με την ανακοίνωση του αντιδημάρχου κοινωνικής Προστασίας και Ανάπτυξης Νίκου Καραπάνου για όλες αυτές τις οικονομικές ενισχύσεις και τις διευκολύνσεις στους πληγέντες θα γίνει η χρήση της απόφασης συγκεκριμένα:

1η Περίπτωση: Χορήγηση επιδομάτων πρώτων βιοτικών αναγκών

α) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση βασικών και επιτακτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€)

2η Περίπτωση: Χορήγηση επιδομάτων για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή /και την αντικατάσταση οικοσκευής

β) Εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κύριων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους μέχρι έξι χιλιάδες ευρώ (6,000,00 €)

Δείτε επίσης