ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ: Το «νομοσχέδιο» της για τους Συνεταιρισμούς

Συνεταιρισμούς η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. Και από τη στιγμή που αυτό δεν υιοθετήθηκε ως είχε, παρενέβη διορθωτικά στο νομοσχέδιο του υπουργείου.

Πάγια θέση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ότι ο συνεταιριστικός χώρος χρειάζεται έναν «νόμο πλαίσιο», απλό και λειτουργικό, με σεβασμό στις Διεθνείς Συνεταιριστικές Αρχές.

Και αυτό ακριβώς προσπάθησε ως φιλοσοφία να περάσει στην πολιτεία, καταθέτοντας, μάλιστα, στην προκειμένη περίπτωση το δικό της ολοκληρωμένο «νομοσχέδιο».

Μπορείτε αναλυτικά να δείτε την πρόταση σχεδίου νόμου που κατέθεσε η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ εδώ.

Στόχος αυτής της πρότασης, που θεσμικά υπεβλήθη στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που προηγήθηκε, ήταν με τις κατευθύνσεις που η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θεωρεί ότι πρέπει να σηματοδοτεί ο περί συνεταιρισμών νόμος να δημιουργηθεί μια νέα εικόνα για την ελληνική γεωργία, η οποία να προσδιορίζεται από καινούργιες τεχνικές, θεσμικές, νομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνιστώσες και, κυρίως, από συγκεκριμένη και στοχευμένη μακροπρόθεσμη αγροτική πολιτική.


Ως φορέας εκπροσώπησης των συνεταιρισμών, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ εκτιμά ότι ο νόμος που θα διέπει τη λειτουργία τους θα πρέπει να υπηρετεί τη βασική στόχευση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αγροτικού τομέα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Τη βελτίωση της παραγωγικότητας, την αναβάθμιση της αγροτικής υποδομής, την καλύτερη δυνατή οργάνωση της αγροτικής παραγωγής, μέσα από  σύγχρονες συλλογικές μορφές που θα δύνανται να «επικοινωνήσουν» με τις αγορές και, φυσικά, να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Η πρότασή μας, το «νομοσχέδιο» που κατά - θέσαμε στην κρίση της πολιτείας, δεν υιοθετήθηκε. Ως εκ τούτου, υπεύθυνα κινούμενοι και με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς του κράτους και στους συνεταιρισμούς μέλη μας, ασκήσαμε κάθε δυνατή επιρροή, με επιχειρήματα και με διαρκή διάλογο, ώστε να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου όσο το δυνατών περισσότερες από τις απόψεις-επιμέρους προτάσεις μας.

Κατανοούμε, ωστόσο, ότι …την ευθύνη του νομοθετικού έργου την έχει η Βουλή και την πρωτοβουλία των κινήσεων η εκάστοτε κυβέρνηση.

Με άλλα λόγια, …δεν νομοθετεί η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ. Αλίμονο! Αυτό που ο φορέας όφειλε να κάνει το έκανε.

Βασικό μέλημά μας σήμερα είναι να διασφαλιστεί ο συνεταιριστικός χαρακτήρας.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις