ΚΕΟΣΟΕ: Παράταση στις θητείες των Διοικήσεων των συνεταιρισμών

Επιστολή προς τον υπουργό ΑΑΤρ. κ. Μ. Βορίδη απέστειλε η ΚΕΟΣΟΕ στην οποία αναφέρει ότι πολλά από τα μέλη της οινοποιητικοί συνεταιρισμοί, θα πρέπει να διεξάγουν αρχαιρεσίες στο αμέσως προσεχές διάστημα, λόγω λήξεως της θητείας των οργάνων διοίκησης και εποπτείας τους.

Λόγω των ειδικών συνθηκών, που επικρατούν στην χώρα και των έκτακτων μέτρων, που έχουν ληφθεί από το κράτος, δεν καθίσταται δυνατή η σύγκληση των γενικών συνελεύσεων των συνεταιρισμών, για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, όπως προβλέπει ρητά το άρθρο 16 παράγραφος 2 του ν. 4673/2020 αλλά και τα καταστατικά των συνεταιρισμών.

Συγκεκριμένα η άνω διάταξη, που αφορά στην θητεία των μελών του Δ.Σ και του Ε.Σ ορίζει ρητά, χωρίς να υφίσταται κενό το οποίο να μπορεί επιτρεπτά, να συμπληρωθεί είτε από τον Α.Κ ,είτε από τον ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.5 του ιδίου ως άνω νόμου, τα ακόλουθα:

«Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ούτε μικρότερη των τριών (3) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση».

Για το λόγο αυτό προτρέπει τον υπουργό, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να παραταθεί η θητεία των υφιστάμενων οργάνων, προκειμένου να διασφαλισθεί η νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας των μελών των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και των μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, προ της λήξεως της θητείας τους.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις