Νέα πολιτική τροφίμων για τριπλασιασμό των γεωργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται βιολογικά έως το 2030

Η στρατηγική της ΕΕ «Farm to Fork» (F2F) έχει θέσει ως στόχο το 25% της γεωργικής γης στην ΕΕ να καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030, μια τριπλή αύξηση.

Η στρατηγική, η οποία κυκλοφόρησε την Τετάρτη (20 Μαΐου) μετά από αρκετές καθυστερήσεις, υπογραμμίζει τις δυνατότητες της βιολογικής γεωργίας για την προστασία του περιβάλλοντος της ΕΕ και τη δημιουργία ενός βιώσιμου γεωργικού συστήματος.

«Η αγορά βιολογικών τροφίμων είναι έτοιμη να συνεχίσει να αναπτύσσεται και η βιολογική γεωργία πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω», αναφέρει η στρατηγική, επισημαίνοντας ότι έχει «θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και προσελκύει νέους αγρότες».

Για να υποστηρίξει την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, η στρατηγική προσέφερε νέα «οικολογικά συστήματα» ως σημαντικό ρεύμα χρηματοδότησης για την υποστήριξη πρακτικών όπως η γεωργία ακριβείας, η αγρο-οικολογία, η γεωργοδασοκομία και η καλλιέργεια άνθρακα.

«Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα έχουν τους κατάλληλους πόρους και θα εφαρμόζονται στα στρατηγικά σχέδια», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει την καθιέρωση ενός ελάχιστου προϋπολογισμού οριοθέτησης για οικολογικά συστήματα.

Πρόσθεσε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει ένα σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία, το οποίο θα βοηθά τα κράτη μέλη να «ενθαρρύνουν τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα» και θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανάληψη, για παράδειγμα, εκστρατειών προώθησης και πράσινου κοινού προμήθεια.

Για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η τιμή των βιώσιμων τροφίμων και να προωθηθούν υγιεινές και βιώσιμες δίαιτες σε ιδρύματα τροφοδοσίας, η Επιτροπή θα καθορίσει επίσης τον καλύτερο τρόπο καθορισμού ελάχιστων υποχρεωτικών κριτηρίων για βιώσιμες προμήθειες τροφίμων.

Η στρατηγική εστιάζει επίσης στη σημασία της ασφάλειας των σπόρων, επισημαίνοντας ότι οι αγρότες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια «σειρά ποιοτικών σπόρων για ποικιλίες φυτών προσαρμοσμένες στις πιέσεις της κλιματικής αλλαγής».

«Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα για τη διευκόλυνση της καταχώρισης ποικιλιών σπόρων, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής καλλιέργειας, και για να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά για παραδοσιακές και τοπικά προσαρμοσμένες ποικιλίες», ανέφερε.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Norbert Lins, δήλωσε ότι οι ευρωβουλευτές «θα επικεντρωθούν εδώ στη βιολογική γη και στις αλλαγές στη γεωργική γη, καθώς και στις ενδείξεις για τη δασική στρατηγική», προσθέτοντας ότι «θα προσπαθήσουν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις για αυτά τα θέματα λαμβάνονται από τους αγρότες και όχι εναντίον τους.»

Η ένωση οργανικών οργανώσεων της ΕΕ IFOAM EU χαιρέτισε την «απόφαση-ορόσημο να τεθεί το βιολογικό στο επίκεντρο του μελλοντικού ευρωπαϊκού συστήματος τροφίμων».

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις