Όλα στο Πόδι το ΥΠΑΑΤ για τους Ανθοπαραγωγούς

Του Dr. MSc. Γεώργιου Χρ. Δημόκα*

Το ΥΠΑΑΤ παρέλειψε στην απόφαση για την αποζημίωση των Ανθοπαραγωγών την Κατηγορία – Ποικιλία Φυτώρια Ανθοκομικών σύμφωνα με την Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.: 33091, που δημοσιεύτηκε στις 28-5-2020 και αναφέρει: «Άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικής ενίσχυσης στον τομέα της παραγωγής Ανθέων και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.», Οι Υπηρεσίες του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ορίζονται ως αρμόδιες για την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των ενδιαφερόμενων α) για το μέτρο της κρατικής ενίσχυσης στο οποίο δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας, β) για την διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτησης Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης ...

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:33091, 28-5-2020, στους:

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Το ύψος του κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

– σε 1.250 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας υπαίθρου, ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων, φυτών κηποτεχνίας & άλλων ανθοκομικών φυτών εξωτερικού χώρου (κατηγορία 1)

– σε 2.500 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας ανθέων υπό κάλυψη (θερμοκηπίων), ανθέων και καλλωπιστικών, δρεπτών ανθέων και γλαστρικών ανθέων εσωτερικού χώρου (κατηγορία 2)…

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί στις Καλλιέργειες που αποζημιώνονται απουσιάζει στην Καλλιέργεια Φυτώρια, η Ποικιλία «Φυτώρια Ανθοκομικών». Στη συγκεκριμένη Ποικιλία υπάρχουν τόσο υπαίθρια φυτώρια ανθοκομικών εξωτερικού χώρου όσο και θερμοκήπια φυτώρια ανθοκομικών εσωτερικού χώρου.

Η επιλογή των ποικιλιών δείχνει μία προχειρότητα από το ΥΠΑΑΤ, καθώς πάρα πολλοί παραγωγοί – καλλιεργητές έχουν δηλωμένο κωδικό ποικιλίας τα «Φυτώρια Ανθοκομικών» και πρέπει να αποζημιωθούν καθώς έχουν πληγεί από τη μειωμένη ζήτηση που υπήρξε την περίοδο του lockdown.

Ζητείται άμεσα να πραγματοποιηθεί η προσθήκη της συγκεκριμένης ποικιλίας «Φυτώρια Ανθοκομικών» στο αρχείο των παραγωγών που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα ΚΥΔ, προκειμένου να γίνει ορθά η αποζημίωση των Ανθό-Παραγωγών που έχουν πληγεί την περίοδο της Πανδημίας.

 

 

*Γεωπόνος Μελετητής – Γεωργικός Σύμβουλος – Γεωργικός Μηχανικός

Πρώην Καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

 

Διευθύνων

Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Μαγνησίας

Δείτε επίσης