ΦΕΚ παράτασης θητείας οργάνων διοίκησης και εποπτείας συνεταιρισμών

Με το ΦΕΚ 108/Α/9-6-2020, το οποίο στο άρθρο 31, περιλαμβάνει σχετική διάταξη, παρατείνεται η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών συμβουλίων των Αγροτικών, Αναγκαστικών και Ενώσεων Αναγκαστικών συνεταιρισμών μέχρι τις 31/10/2020.

 

Με την παρούσα διάταξη οι τράπεζες οφείλουν να αποδεχθούν την παράταση ισχύος των νομιμοποιητικών στοιχείων των υφιστάμενων οργάνων διοίκησης και εποπτείας των συνεταιρισμών μέχρι τις 31/10/2020.

Σχετικά με την παράταση σύγκλισης των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων που προβλέπεται από το νόμο περί συνεταιρισμών 4673/2020, θα πρέπει να εκδοθεί υπουργική απόφαση για διευκρινίσεις σχετικά με πρόβλεψη παράτασης διεξαγωγής τους (συγκαλούνται μέχρι 30/6/2020) και σχετικά με τον τρόπο σύγκλισης λόγω της πανδημίας και ανάγκης αποφυγής συγχρωτισμού.

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε ΕΔΩ

Δείτε επίσης