ΣΕΒΕ: Ανακήρυξη υποψηφίων για ΔΣ και ΕΕ στην 45η τακτική γενική συνέλευση με αρχαιρεσίες

Α’ Γενική Συνέλευση: 24-06-20

Β’ (Επαναληπτική) Γενική Συνέλευση: 25-06-20

 

Σε συνέχεια της από 02.06.20 πρόσκλησης του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων υπενθυμίζεται ότι η 45η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24.06.20 και ώρα 10.00 στα γραφεία του Συνδέσμου, Πλατεία Μοριχόβου 1 (4ος όρ.),  Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Πέμπτη, 25 Ιουνίου  2020 και ώρες 10:00-17.00, επίσης στα γραφεία του ΣΕΒΕ, Πλατεία Μοριχόβου 1, 4ος όρ., Θεσσαλονίκη, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 Δεδομένου ότι δεν προβλέπεται να σχηματιστεί απαρτία κατά την πρώτη ημερομηνία, θα θέλαμε να συστήσουμε στα μέλη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, να λάβουν υπόψη τη δεύτερη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την 25.06.20.

Για τη συμμετοχή των Μελών του Συνδέσμου στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ Παρασκευή 19.06.20, η ηλεκτρονική αποστολή στον ΣΕΒΕ (email: [email protected]) της σχετικής εξουσιοδότησης (για όλα τα μέλη-νομικά πρόσωπα και για, σε περίπτωση αδυναμίας, εκπροσώπηση μέλους-φυσικού προσώπου από άλλο μέλος).

Τονίζουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΒΕ (άρθρο 26 πργφ. 3), «Μέλος που παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνον μέλος που απουσιάζει», επομένως σημειώστε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση εκπροσωπώντας ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει με εξουσιοδότηση μόνο ένα ακόμη μέλος.

Λόγω των ειδικών συνθηκών του COVID-19 και για την αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του ΣΕΒΕ, υπενθυμίζουμε ότι:

α. Tο υλικό της ΓΣ προς έγκριση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα αποσταλεί στα μέλη (στους εκπροσώπους των μελών που θα υποδειχθούν στη σχετική εξουσιοδότηση για συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση) ηλεκτρονικά εκ των προτέρων για την ενημέρωσή τους.

β. Για να διασφαλισθεί  η ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΓΣ και η Εφορευτική Επιτροπή θα προταθούν εκ των προτέρων μέσω email από το ΔΣ και θα επικυρωθούν από τα μέλη της ΓΣ που θα προσέλθουν στην ψηφοφορία.

γ. Στα γραφεία του ΣΕΒΕ θα λάβει χώρα αυστηρά και μόνο η διαδικασία ψηφοφορίας, οι ώρες της οποίας θα είναι διευρυμένες (10.00-17.00) για την εξυπηρέτηση και προστασία των μελών της ΓΣ και της Διοίκησης και του προσωπικού του ΣΕΒΕ και για την αποφυγή συνωστισμού.

δ. Παρακαλούμε όλα τα μέλη να προσέλθουν στα γραφεία του ΣΕΒΕ με ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα, γάντια). Για όλη τη διαδικασία θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ελεγχόμενη σταδιακή προσέλευση, αντισηπτικά, τήρηση αποστάσεων, κ.λπ., τα οποία παρακαλούμε πολύ να τηρήσουν τα προσερχόμενα για την ψηφοφορία μέλη μας.

ε. Μέχρι και την ημέρα της πραγματοποίησης της ΓΣ, τα μέλη μπορούν να υποβάλουν μόνο γραπτώς ηλεκτρονικά κάθε ερώτημα και πρότασή τους.

Για τη συμμετοχή στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης πρέπει το Μέλος να είναι ταμειακά ενήμερο μέχρι και  το έτος 2019.

Επίσης, με την από 11.06.20 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω υποψήφιοι για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 14 παρ.5 του καταστατικού) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 25 του καταστατικού):

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΒΕ

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ
Βάμβαλης Κοσμάς Χρήστος ATLANTIS ENGINEERING AE Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Βασσάρας Θωμάς Αντώνιος THOMAS VASSARAS-GREEKEXPORTS Ιδιοκτήτης
Βούλης Γεδεών Συμεών ΒΟΥΛΗΣ ΓΕΔΕΩΝ & ΣΙΑ ΟΕ Εταίρος-Διαχειριστής
Διαμαντίδης Συμεών Ιωακείμ ΔΙΟΠΑΣ ΑΕ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Δούφος Αλέξανδρος Μάρκος LOGISMOS-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ζαγκλιβερινός Γεώργιος Ιωάννης ΝΤΙΑΞΟΝ ΑΒΕΕ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοχαρίδης Δημήτρης Θεοχάρης ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ Διευθυντής Εργοστασίου
Καραβασίλης Δημήτριος Γεώργιος DK CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΙΚΕ Εταίρος
Κεχαγιάς Βασίλειος Γρηγόριος ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β. & Λ. ΟΕ-SUPERALLOYS ENGINEERING Εταίρος-Διαχειριστής
Κοκορότσικος Πάρις Στέργιος ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Kολιός Χρήστος Ιωάννης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Kωνσταντινίδης Κωνσταντίνος Σταύρος PELOPAC ABEE Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Λεωνίδας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ “OLYMP” Μέτοχος, Μέλος ΔΣ & Διευθυντής Εξαγωγών
Κωνσταντόπουλος Ευθύμης Κωνσταντίνος ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ Γενικός Διευθυντής & Αντιπρόεδρος ΔΣ
Λουφάκης Κυριάκος-Μιχαήλ Κυριάκος ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ Οικονομικός Διευθυντής
Λώλος Δημήτριος Χρήστος ISOMAT ABEE Διευθυντής Εξαγωγών
Μυλωνάς Ανδρέας Ιωάννης ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΒΕΕ Διευθυντής Εξαγωγών
Παλατιανάς Κωνσταντίνος Νικόλαος PALAPLAST AE Πρόεδρος & Γενικός Εμπορικός Διευθυντής
Παυλίδης Ιωάννης Πρόδρομος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ Διευθύνων Σύμβουλος
Σανιδιώτης Ιωάννης Κωνσταντίνος ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Γενικός Διευθυντής Ομίλου
Σπανού Χριστίνα Χρήστος ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ Μέλος ΔΣ
Σφακιανάκης Άρης Κωνσταντίνος DHL EXPRESS (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ Διευθυντής Ελληνικής Περιφέρειας
Τζινκώστας Δημήτριος Αντώνιος INTERCHIM ΑΕ Γενικός Διευθυντής & Μέλος ΔΣ
Τσακωνίτης Δημήτριος Ευάγγελος ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ Γενικός Διευθυντής Μεταλλείων & Εργοστασίων
Χασάπης Παναγιώτης Κωνσταντίνος ΑΝΤΙΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ Οικονομικός Σύμβουλος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΒΕ

Αναστασιάδου Μαρία Παύλος ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Εμπορική Διευθύντρια
Μανώση Χριστίνα Δημήτριος ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ Γενική Διευθύντρια
Μιξαφέντη Σταυρούλα Βασίλειος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

Εδώ θα βρείτε τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων (όπως μας δόθηκαν από τους ίδιους).

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες προσέλευσης και ψηφοφορίας παρακαλούμε σημειώστε τα παρακάτω:

Διαδικασία προσέλευσης

  • Η εγγραφή στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης γίνεται στην έναρξη προσέλευσης (απαραίτητη προϋπόθεση η εκ των προτέρων αποστολή στον ΣΕΒΕ της σχετικής εξουσιοδότησης, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα). Παράλληλα ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος υπογράφει για την έγκριση των προταθέντων από το ΔΣ Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης καθώς και των 3 μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Διαδικασία ψηφοφορίας

  • Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ψηφίζει σε δύο κάλπες, αφενός για την έγκριση των πεπραγμένων, οικονομικού απολογισμού 2019, προϋπολογισμού 2020 και της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγής μελών ΔΣ και ΕΕ και, αφετέρου, για τα νέα μέλη ΔΣ και ΕΕ.

Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνονται (με σταυρό) μέχρι 23 υποψήφιοι και για την εκλογή της Εξελεγκτικής Επιτροπής μέχρι 3 υποψήφιοι.

 

Δείτε επίσης