Αντίδραση στην πανδημία COVID-19 στον ενεργειακό τομέα σε επίπεδο ΕΕ

Το Συμβούλιο εξέδωσε χτες συμπεράσματα σχετικά με την αντίδραση στην πανδημία COVID-19 στον ενεργειακό τομέα της ΕΕ. Καταρχάς, το Συμβούλιο εκφράζει την εκτίμησή του προς το προσωπικό του ενεργειακού τομέα για τις προσηλωμένες και αποτελεσματικές τους προσπάθειες να εξασφαλίσουν τη συνεχή λειτουργία του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος κατά την πανδημία COVID-19.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ και σημειώνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να γίνει πιο πράσινη, πιο κυκλική και περισσότερο ψηφιακή, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο απαραίτητος οικονομικός μετασχηματισμός για βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική ουδετερότητα, με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την τόνωση των οικονομιών των κρατών μελών. Θα μειώσει επίσης σταδιακά τη χρήση ορυκτών καυσίμων και θα προωθήσει περαιτέρω την ευρωπαϊκή πρωτοπορία στην ανάπτυξη και τη διάδοση ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο, με παράλληλο σεβασμό του δικαιώματος του κράτους μέλους να επιλέγει το ενεργειακό του μείγμα και τις κατάλληλες τεχνολογίες.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει περαιτέρω ότι είναι αναγκαίο να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την υποστήριξη ενός ισχυρού σχεδίου ανάκαμψης, προς ένα οικονομικά προσιτό, αξιόπιστο, ανταγωνιστικό, ασφαλές και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Θεωρεί σημαντικό, υπό τις παρούσες συνθήκες, να εξορθολογιστούν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η στήριξη των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την ενεργειακή μετάβαση.

Σημειώνει επίσης την ανάγκη να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μελλοντικές επενδύσεις με στόχο την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, μεταξύ άλλων μέσω της βελτίωσης της ενωσιακής αγοράς ανθρακούχων εκπομπών, με παράλληλη ανάπτυξη ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα κατά τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχετικού επενδυτικού σχεδίου, όπως το κύμα ανακαίνισης, η στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, η στρατηγική για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές (ΔΕΔ-Ε) και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης και έναν χάρτη πορείας για το υδρογόνο, με έμφαση στο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση.

Το Συμβούλιο εξέδωσε τα εν λόγω συμπεράσματα με γραπτή διαδικασία.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις