ΥΠΕΝ: Πρόστιμα άνω των 600.000 ευρώ επέβαλαν τα Σώματα Επιθεωρητών σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα
ΥΠΕΝ Πρόστιμα Βόρεια-Νότια Ελλάδα

Συνολικά 61 τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κατά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2020 διενήργησαν τα Σώματα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν αρκετές παραβάσεις και εισηγήθηκαν προς τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, καθ. Κωνσταντίνο Αραβώση, πρόστιμα αξίας 607.176,00 ευρώ. Ο κ. Αραβώσης υπέγραψε τα πρόστιμα, τα οποία απέστειλε προς είσπραξη στις κατά τόπους ΔΟΥ.

Αναλυτικότερα επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

2.000

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

15.000

Λιγνιτωρυχείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

7.001

Λιγνιτωρυχείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

14.000

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

4.000

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

8.000

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ

2.500

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

30.000

Λατομείο Μαρμάρων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

26.000

Λιγνιτωρυχείο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών

37.601

ΣΥΝΟΛΟ

   

146.102

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ (11)

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Παράβαση διατάξεων νομοθεσίας περί ενεργειακών επιθεωρήσεων

6.616

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ (18)

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Παράβαση διατάξεων νομοθεσίας περί ενεργειακών επιθεωρήσεων

12.891

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών

και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ

3.001 €

ΛΑΤΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών

και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ

99.000 €

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών

και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ

13.002 €

ΛΑΤΟΜΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράβαση Κανονισμού Μεταλλευτικών

και Λατομικών Εργασιών, ΚΜΛΕ

24.003 €

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

139.006 €

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

4.850 €

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

28.600 €

ΣΚΡΑΠ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.900 €

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23.000 €

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2.500 €

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΟΡΟΙ

6.150 €

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

45.661 €

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων υλικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡ.ΟΡΟΙ

29.600 €

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης

Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

500 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

4.250 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

24.600 €

Διεξαγωγή Αγώνων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ.ΟΡΟΙ

27.750 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

23.500 €

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

7.650 €

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

55.300 €

ΣΦΑΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΟΡΟΙ

1.750 €

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

6.600 €

Ανακυκλώσιμα υλικά, απόβλητα

της βιομηχανικής παραγωγής

και της κατανάλωσης (ΣΚΡΑΠ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

8.400 €

ΣΥΝΟΛΟ


 

    302.561 €

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις