COVID-19: Πώς η ΕΕ καταπολεμά την ανεργία των νέων
ΕΕ Ανεργία Κορωνοϊός COVID-19

Η κρίση του κορονοϊού θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση μιας "γενιάς του lockdown", καθώς η κρίση πλήττει τις προοπτικές εργασίας των νέων. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) η πανδημία έχει "καταστροφικό και δυσανάλογο" αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων, ενώ τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια στη συνέχιση της κατάρτισης και της εκπαίδευσής τους, στην είσοδό τους στην αγορά εργασίας αλλά και στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Μείωση της ανεργίας των νέων την εποχή του κορoνοϊού

Πριν από την πανδημία, η ανεργία των νέων στην ΕΕ (15-24) ανερχόταν στο 14,9%, παρουσιάζοντας μείωση από το υψηλότερο επίπεδο του 24,4% του 2013. Τον Απρίλιο του 2020, ανήλθε στο 15,7%. Σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2020, η οικονομία της ΕΕ αναμένται να συρρικνωθεί κατά 8,3% το 2020, σημειώνοντας τη βαθύτερη ύφεση στην ιστορία της. Προκειμένου να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο στην απασχόληση των νέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την πρωτοβουλία "Στήριξη της απασχόλησης των νέων — Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά".

Το πακέτο υποστήριξης για την απασχόληση των νέων αποτελείται από τέσσερα σκέλη:

  • ενίσχυση των εγγυήσεων για τη νεολαία

  • θωράκιση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το μέλλον

  • ανανεωμένη ώθηση για τη μαθητεία

  • πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων

Η Επιτροπή επιθυμεί οι χώρες της ΕΕ να αυξήσουν την υποστήριξή τους προς τους νέους μέσω του φιλόδοξου προγράμματος ανάκαμψης NextGenerationEU και του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 22 δισ. ευρώ για την απασχόληση των νέων. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ και το Κοινοβούλιο θα συζητήσουν τις προτάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών τους για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό.

 

Τι είναι οι "Εγγυήσεις για τη Νεολαία";

Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία, μια δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο αποκορύφωμα της κρίσης της ανεργίας των νέων το 2013 για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών θα λαμβάνουν ποιοτική προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που χάνουν τη δουλειά τους ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Ενίσχυση των "Εγγυήσεων για τη Νεολαία"

  • Επεκτείνει επίσης το όριο ηλικίας στα 29 χρόνια.

  • Βελτιώνει τις δυνατότητες προσέγγισης των ευάλωτων νέων σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως τις μειονότητες και τους νέους με αναπηρία.

  • Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εταιρειών, βοηθώντας τους νέους να προετοιμάζονται καλύτερα για την αγορά εργασίας και να αποκτούν τις απαιτούμενες δεξιότητες.

  • Προβλέπει εξατομικευμένη παροχή συμβουλών, καθοδήγηση και επίβλεψη

Σε ψήφισμα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση, που εγκρίθηκε στις 10 Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την αναθεώρηση των επικείμενων κατευθυντήριων γραμμών υπό το φως της επιδημίας του COVID-19, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων μέσω ενισχυμένων εγγυήσεων για τη νεολαία.

 

Τον Ιούλιο, το Κοινοβούλιο τάχθηκεε υπέρ της αύξησης του προϋπολογισμού για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YEI), το κύριο δημοσιονομικό εργαλείο για την κατάρτιση προγραμμάτων Εγγυήσεων για τη Νεολαία στα κράτη μέλη, σε 145 εκατ. ευρώ για το 2020.

 

Το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει τη σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, σε ψήφισμα του 2018 σχετικά με την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΥΕΙ). Τα μέλη χαιρέτισαν το γεγονός ότι η πρωτοβουλία έχει υποστηρίξει πάνω από 1,6 εκατομμύρια νέους από το 2013, αλλά ζήτησαν βελτιώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επέκταση του επιλέξιμου ορίου ηλικίας και της ανάπτυξης σαφών ποιοτικών κριτηρίων και προτύπωςν εργασίας.  

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις