Κομισιόν: Σε διαβούλευση οι αγροτικές περιοχές

Από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τη νέα της πρωτοβουλία σχετικά με ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές.

Η εν λόγω διαβούλευση στοχεύει στη συλλογή απόψεων σχετικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες και προκλήσεις στις αγροτικές περιοχές, τις φιλοδοξίες για αυτές έως το 2040 και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη αυτών των φιλοδοξιών.

Κάθε ενδιαφερόμενος Ευρωπαίος, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, του αγροδιατροφικού τομέα, των αγροτικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των χωρών της ΕΕ, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των αγροτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, της αγροτικής νεολαίας, των ΜΚΟ, των τοπικών ομάδων δράσης, των αγροτικών δικτύων και των ακαδημαϊκών μπορεί να συμβάλει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να εξασφαλίσει ευρεία διαβούλευση και καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον των αγροτικών περιοχών και των κατοίκων τους, να μοιραστούν τις απόψεις τους.

Η δημόσια διαβούλευση για το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές είναι το πρώτο βήμα προς ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με το θέμα, η οποία θα δημοσιευθεί στα μέσα του 2021. Η ανακοίνωση θα έχει ως στόχο να υποστηρίξει μια συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το μέλλον των αγροτικών περιοχών και την βαρύτητα που πρέπει να έχουν στην κοινωνία μας. Θα προτείνει ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, ακόμη και βραχυπρόθεσμα, για την επίτευξη αυτού του μακροπρόθεσμου οράματος για το μέλλον των αγροτικών περιοχών.

Το ιστορικό

Στην ΕΕ, 96 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες καλύπτουν το 45% του εδάφους της ΕΕ.

Οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών στους κατοίκους της υπαίθρου και στην κοινωνία στο σύνολό της, με μια μοναδική ποιότητα ζωής, ευκαιρίες απασχόλησης σε πολλές και διαφορετικές επιχειρηματικές περιοχές. Έχουν ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσουν στη μετάβαση σε μια πράσινη και βιώσιμη Ευρώπη, μετριάζοντας την κλιματική αλλαγή, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις στα ορυκτά καύσιμα και αναπτύσσοντας την κυκλική οικονομία. Επιπλέον, η κρίση του κορωνοϊού - COVID-19 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία, από τις οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν οι αγροτικές περιοχές.

Έχουν επίσης το δικό τους σύνολο συγκεκριμένων προκλήσεων, που συνδέονται ιδιαίτερα με την απομακρυσμένη απόσταση από: πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, συνδέσεις, εκπαίδευση και αξιοποίηση των νέων.

Η ανάγκη σχεδιασμού ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές υπογραμμίστηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου Von der Leyen και στις επιστολές της προς τον Αντιπρόεδρο Suica, τον Επίτροπο Wojciechowski και τον Επίτροπο Ferreira. Επί του παρόντος, διάφορες πολιτικές της ΕΕ υποστηρίζουν και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αγροτικές περιοχές, και επομένως θα είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές. Αυτές περιλαμβάνουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική, την Περιφερειακή Πολιτική, την Πολιτική Συνοχής και την Κοινωνική Πολιτική και μια σειρά άλλων πολιτικών της ΕΕ, όπως εκείνες που αφορούν την ενέργεια, τις μεταφορές, τη συνδεσιμότητα, το περιβάλλον ή το κλίμα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις