Η βιολογική γεωργία κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη

Την τόνωση της ζήτησης των αγροτικών βιολογικών προϊόντων, τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την αύξηση των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας στο 25% του συνόλου έως το 2030, προβλέπει το σχέδιο δράσης της Κομισιόν, που είναι προσαρμοσμένο στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο τομέας καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική γεωργία, που αναμένεται να εγκριθεί στις αρχές του 2021, θα αποτελέσει σημαντικό μέσο για τη μελλοντική ανάπτυξη του τομέα. Η στρατηγική της Επιτροπής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και η στρατηγική της για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνουν τον στόχο της αύξησης των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας στο 25% της γεωργικής γης έως το 2030.

Ειδικότερα, το σχέδιο διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την τόνωση της ζήτησης βιολογικών προϊόντων με παράλληλη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, την αύξηση των εκτάσεων βιολογικής γεωργίας στην Ε.Ε. και την ενίσχυση του ρόλου της βιολογικής παραγωγής στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.

Η Επιτροπή ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου δημόσια διαβούλευση, η οποία αποσκοπεί στη συγκέντρωση παρατηρήσεων από τους πολίτες, τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι νέοι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα επιδιώκουν τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για τους γεωργούς, την πρόληψη της απάτης και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από την ισχύουσα στη μελλοντική νομοθεσία και προκειμένου ο κλάδος και τα κράτη-μέλη να είναι σε πλήρη ετοιμότητα να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες, η Επιτροπή πρότεινε να αναβληθεί για ένα έτος η έναρξη ισχύος του κανονισμού για τα βιολογικά προϊόντα (αντί της 1ης Ιανουαρίου 2021 να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2022).

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις