Συνταξιούχοι: Περιθώριο 72 ωρών για να υποβάλλουν τροποιητικές δηλώσεις για τα αδήλωτα αναδρομικά

Διορία 72 ωρών έως τη Δευτέρα έχουν 42.000 συνταξιούχοι προκειμένου να δηλώσουν στην εφορία τα αναδρομικά που έλαβαν το 2014, αλλά δεν τα έχουν δηλώσει έως σήμερα.  

Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα. Μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΥ για το φορολογικό έτος 2014 δήλωση φόρου εισοδήματος συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου παύει να ισχύει αυτοδικαίως. 

Στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής, το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης του φορολογούμενου λήγει στις 31/12/2020 (λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής) και επιβάλλονται οι κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης που προβλέπονται.  

Πιο απλά οι συνταξιούχοι που υποβάλουν στη ΔΟΥ τις τροποποιητικές δηλώσεις και δηλώσουν τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν το 2014 θα περιορίσουν τη φορολογική επιβάρυνση που προκύπτει.  

Μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά που είχαν λάβει το 2014. 

Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί πως στην περίπτωση μη υποβολής τροποποιητική δήλωσης, η φορολογική διοίκηση θα καταλογίσει κατ' εκτίμηση μέχρι το τέλος του χρόνου φόρους και προσαυξήσεις με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις